ท่อเหลี่ยม JIS STKR400

ท่อเหลี่ยม JIS STKR400

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 1 5/8x1 5/8 นิ้ว 40x40 มม. 1.6 มม. 11.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-11.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.3 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 1 5/8x1 5/8 นิ้ว 40x40 มม. 2.3 มม. 15.74กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-15.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.74 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.6 มม. 14.3กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-14.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.3 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2.3 มม. 20.07กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-20 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 20.07 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 3.2 มม. 27.04กก.

 • ขนาด นน.จริง +-27 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 27.04 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 4.5 มม. 36.17กก.

 • ขนาด นน.จริง +-36 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 36.17 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 6 มม. 45.42กก.

 • ขนาด นน.จริง +-45 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 45.42 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2 3/8x2 3/8 นิ้ว 60x60 มม. 1.6 มม. 17.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-17.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:56 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 17.3 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2 3/8x2 3/8 นิ้ว 60x60 มม. 2.3 มม. 24.39กก.

 • ขนาด นน.จริง +-24 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:56 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 24.39 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2 3/8x2 3/8 นิ้ว 60x60 มม. 3.2 มม. 33.04กก.

 • ขนาด นน.จริง +-33 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:56 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 33.04 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.6 มม. 21.87กก.

 • ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.87 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2.3 มม. 30.88กก.

 • ขนาด นน.จริง +-30 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 30.88 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 3.2 มม. 42.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-42 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 42.12 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 4.5 มม. 57.38กก.

 • ขนาด นน.จริง +-57 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 57.38 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 6 มม. 73.9กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-73 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:36 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 73.9 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3 1/2x3 1/2 นิ้ว 90x90 มม. 2.3 มม. 37.43กก.

 • ขนาด นน.จริง +-37 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 37.43 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3 1/2x3 1/2 นิ้ว 90x90 มม. 3.2 มม. 51.13กก.

 • ขนาด นน.จริง +-51 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 51.13 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 2.3 มม. 41.76กก.

 • ขนาด นน.จริง +-41 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 41.76 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 3.2 มม. 57.2กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-57 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 57.2 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 4 มม. 70.29กก.

 • ขนาด นน.จริง +-70 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 70.29 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 4.5 มม. 78.7กก.

 • ขนาด นน.จริง +-78 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 78.7 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 6 มม. 102.14กก.

 • ขนาด นน.จริง +-102 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 102.14 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 8 มม. 130.97กก.

 • ขนาด นน.จริง +-130 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 130.97 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 9 มม. 144.79กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-144 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 144.79 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 3.2 มม. 72.1กก.

 • ขนาด นน.จริง +-72 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 72.1 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 4.5 มม. 99.73กก.

 • ขนาด นน.จริง +-99 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 99.73 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 5 มม. 109.95กก.

 • ขนาด นน.จริง +-109 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 109.95 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 6 มม. 130.37กก.

 • ขนาด นน.จริง +-130 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 130.37 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 8 มม. 168.82กก.

 • ขนาด นน.จริง +-168 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 168.82 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 9 มม. 186.85กก.

 • ขนาด นน.จริง +-186 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 186.85 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 3.2 มม. 87.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-87 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 87.12 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 4.5 มม. 120.76กก.

 • ขนาด นน.จริง +-120 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 120.76 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 5 มม. 133.98กก.

 • ขนาด นน.จริง +-133 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 133.98 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 6 มม. 158.61กก.

 • ขนาด นน.จริง +-158 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 158.61 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 8 มม. 206.68กก.

 • ขนาด นน.จริง +-206 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 206.68 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 9 มม. 229.51กก.

 • ขนาด นน.จริง +-229 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 229.51 กก

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 7x7 นิ้ว 175x175 มม. 4.5 มม. 142.39กก.

 • ขนาด นน.จริง +-142 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 142.39 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 7x7 นิ้ว 175x175 มม. 6 มม. 186.85กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-186 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 186.85 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 4.5 มม. 163.42กก.

 • ขนาด นน.จริง +-163 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 163.42 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 6 มม. 215.09กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-215 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 215.09 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 8 มม. 281.78กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-281 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 281.78 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 9 มม. 314.22กก.

 • ขนาด นน.จริง +-314 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 314.22 กก.Powered by MakeWebEasy.com