ท่อเหล็กกล่อง ดำ

คุณสมบัติสินค้า:

ท่อเหล็กกล่อง ดำ

Share

 

เหล็กท่อสี่เหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipe) มีหลากหลายชื่อเรียกเช่น เหล็กแป๊ปเหลี่ยม แป๊ปโปร่ง เหล็กท่อสี่เหลี่ยม จัดเป็นเหล็กรูปพรรณชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะหน้าตัดเท่ากันทั้ง 4 ด้าน โดยที่หน้าตัดทุกมุมจะทำมุม 90 องศาและมีด้านในที่โปร่ง มาตรฐานทั่วไปของเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส เริ่มต้นที่ขนาด 12×12 มิลลิเมตร และมาตรฐานมอก. 107-2561 เริ่มต้นที่ขนาด 25×25 มิลลิเมตร และมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

คุณสมบัติของเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย เหมาะกับงานโครงสร้างต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ในงานทั่วไปได้

 

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1/2x1/2 นิ้ว 12x12 มม. 1.2 มม. 2.46กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-2.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:320 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 2.46 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1/2x1/2 นิ้ว 12x12 มม. 1.4 มม. 2.95กก.

 • ขนาด นน.จริง +-2.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:320 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 2.95 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1/2x1/2 นิ้ว 12x12 มม. 1.6 มม. 3.18กก.

 • ขนาด นน.จริง +-3.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:320 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 3.18 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5/8x5/8 นิ้ว 16x16 มม. 1.2 มม. 3.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-3.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:240 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 3.3 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5/8x5/8 นิ้ว 16x16 มม. 1.4 มม. 3.79กก.

 • ขนาด นน.จริง +-3.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:240 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 3.79 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5/8x5/8 นิ้ว 16x16 มม. 1.6 มม. 4.27กก.

 • ขนาด นน.จริง +-4.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:240 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 4.27 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5/8x5/8 นิ้ว 16x16 มม. 1.7 มม. 4.5กก.

 • ขนาด นน.จริง +-4.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:240 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 4.5 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5/8x5/8 นิ้ว 16x16 มม. 1.8 มม. 4.62กก.

 • ขนาด นน.จริง +-4.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:240 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 4.62 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3/4x3/4 นิ้ว 19x19 มม. 1.2 มม. 3.97กก.

 • ขนาด นน.จริง +-3.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:240 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 3.97 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3/4x3/4 นิ้ว 19x19 มม. 1.4 มม. 4.57กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-4.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:240 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 4.57 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3/4x3/4 นิ้ว 19x19 มม. 1.6 มม. 5.17กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-5.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:240 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 5.17 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3/4x3/4 นิ้ว 19x19 มม. 1.7 มม. 5.47กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-5.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:240 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 5.47 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3/4x3/4 นิ้ว 19x19 มม. 1.8 มม. 5.59กก.

 • ขนาด นน.จริง +-5.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:240 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 5.59 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3/4x3/4 นิ้ว 19x19 มม. 1.9 มม. 6.01กก.

 • ขนาด นน.จริง +-6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:240 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.01 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3/4x3/4 นิ้ว 19x19 มม. 2 มม. 6.19กก.

 • ขนาด นน.จริง +-6.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:240 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.19 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.1 มม. 4.75กก.

 • ขนาด นน.จริง +-4.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 4.75 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.2 มม. 5.18กก.

 • ขนาด นน.จริง +-5.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 5.18 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.4 มม. 6.01กก.

 • ขนาด นน.จริง +-6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.01 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.6 มม. 6.79กก.

 • ขนาด นน.จริง +-6.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.79 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.7 มม. 7.15กก.

 • ขนาด นน.จริง +-7.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.15 กก.

 ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.8 มม. 7.33กก.

 • ขนาด นน.จริง +-7.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.33 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.9 มม. 7.93กก.

 • ขนาด นน.จริง +-7.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.93 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2 มม. 8.11กก.

 • ขนาด นน.จริง +-8.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 8.11 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2.5 มม. 9.84กก.

 • ขนาด นน.จริง +-9.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.84 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2.7 มม. 10.55กก.

 • ขนาด นน.จริง +-10.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.55 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2.8 มม. 11.17กก.

 • ขนาด นน.จริง +-11.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.17 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 3 มม. 11.66กก.

 • ขนาด นน.จริง +-11.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.66 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.2 มม. 6.79กก.

 • ขนาด นน.จริง +-6.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.79 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.4 มม. 7.81กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-7.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.81 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.6 มม. 8.89กก.

 • ขนาด นน.จริง +-8.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 8.89 กก.

 ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.7 มม. 9.43กก.

 • ขนาด นน.จริง +-9.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.43 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.8 มม. 9.67กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-9.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.67 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.9 มม. 10.45กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-10.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.45 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2 มม. 10.69กก.

 • ขนาด นน.จริง +-10.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.69 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2.5 มม. 13.04กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-13 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 13.04 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2.7 มม. 14.01กก.

 • ขนาด นน.จริง +-14 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.01 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2.8 มม. 14.9กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-14.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.9 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 3 มม. 15.56กก.

 • ขนาด นน.จริง +-15.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.56 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.1 มม. 7.45กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-7.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.45 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.2 มม. 8.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-8.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 8.12 กก.

 ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.4 มม. 9.43กก.

 • ขนาด นน.จริง +-9.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.43 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.6 มม. 10.69กก.

 • ขนาด นน.จริง +-10.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.69 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.7 มม. 11.36กก.

 • ขนาด นน.จริง +-11.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.36 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.8 มม. 11.56กก.

 • ขนาด นน.จริง +-11.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.56 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.9 มม. 12.62กก.

 • ขนาด นน.จริง +-12.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 12.62 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 2 มม. 12.92กก.

 • ขนาด นน.จริง +-12.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 12.92 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 2.5 มม. 15.78กก.

 • ขนาด นน.จริง +-15.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.78 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 2.7 มม. 16.98กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-16.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 16.98 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 2.8 มม. 18.04กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-18 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 18.04 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 3 มม. 18.93กก.

 • ขนาด นน.จริง +-18.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 18.93 กก.

 ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.2 มม. 10.81กก.

 • ขนาด นน.จริง +-10.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.81 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.4 มม. 12.62กก.

 • ขนาด นน.จริง +-12.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 12.62 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.6 มม. 14.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-14.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.3 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.7 มม. 15.2กก.

 • ขนาด นน.จริง +-15.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.2 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.8 มม. 15.62กก.

 • ขนาด นน.จริง +-15.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.62 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.9 มม. 16.88กก.

 • ขนาด นน.จริง +-16.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 16.88 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2 มม. 17.3กก.  

 • ขนาด นน.จริง +-17.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 17.3 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2.5 มม. 21.26กก.

 • ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.26 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2.7 มม. 22.91กก.

 • ขนาด นน.จริง +-22 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 22.91 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2.8 มม. 24.39กก.

 • ขนาด นน.จริง +-24 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 24.39 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 3 มม. 25.59กก.

 • ขนาด นน.จริง +-25 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 25.59 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.4 มม. 19.17กก.

 • ขนาด นน.จริง +-19.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 19.17 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.6 มม. 21.87กก.

 • ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.87 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.7 มม. 23.19กก.

 • ขนาด นน.จริง +-23 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 23.19 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.8 มม. 23.85กก.

 • ขนาด นน.จริง +-23 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 23.85 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.9 มม. 25.85กก.

 • ขนาด นน.จริง +-25 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 25.85 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2 มม. 26.5กก.

 • ขนาด นน.จริง +-26 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 26.5 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2.5 มม. 32.67กก.  

 • ขนาด นน.จริง +-32 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 32.67 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2.7 มม. 35.27กก.

 • ขนาด นน.จริง +-35 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 35.27 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2.8 มม. 37.61กก.

 • ขนาด นน.จริง +-37 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 37.61 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 3 มม. 39.53กก.

 • ขนาด นน.จริง +-39 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 39.53 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 1.6 มม. 29.41กก.

 • ขนาด นน.จริง +-29 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 29.41 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 1.7 มม. 31.24กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-31 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 31.24 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 1.8 มม. 32.14กก.

 • ขนาด นน.จริง +-32 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 32.14 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 1.9 มม. 34.81กก.

 • ขนาด นน.จริง +-34 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 34.81 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 2 มม. 35.69กก.

 • ขนาด นน.จริง +-35 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 35.69 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 2.5 มม. 44.09กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-44 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 44.09 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 2.7 มม. 47.62กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-47 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 47.62 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 2.8 มม. 50.77กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-50 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 50.77 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 3 มม. 53.41กก.

 • ขนาด นน.จริง +-53 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 53.41 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 2.5 มม. 55.64กก.

 • ขนาด นน.จริง +-55 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 55.64 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 2.7 มม. 60.13กก.

 • ขนาด นน.จริง +-60 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 60.13 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 2.8 มม. 64.17กก.

 • ขนาด นน.จริง +-64 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 64.17 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 3 มม. 67.53กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-67 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 67.53 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 2.5 มม. 66.59กก.

 • ขนาด นน.จริง +-66 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 66.59 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 2.7 มม. 72.8กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-72 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 72.8 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 2.8 มม. 76.84กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-76 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 76.84 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 3 มม. 80.87กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-80 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 80.87 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 1" x 1" หนา 2.3 มม. 9.18 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 9.18 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 1-1/4" x 1-1/4" หนา 2.3 มม. 12.24 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 12.24 กก.

 เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 1-1/2" x 1-1/2" หนา 2.3 มม. 14.82 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 14.82 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 2" x 2" หนา 2.3 มม. 20.04 กก. 

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 20.04 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 2" x 2" หนา 3.2 มม. 27 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 27.0 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 3" x 3" หนา 2.3 มม. 30.84 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 30.84 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 3" x 3" หนา 3.2 มม. 42.06 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 42.06 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 3" x 3" หนา 4.5 มม. 57.3 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 57.3 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 4" x 4" หนา 2.3 มม. 41.7 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 41.7 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 4" x 4" หนา 3.2 มม. 57.12 กก. 

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 57.12 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 4" x 4" หนา 4.5 มม. 78.6 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 78.6 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 4" x 4" หนา 6 มม. 102 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 102.0 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 6" x 6" หนา 4.5 มม. 120.6 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 120.6 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 6" x 6" หนา 5 มม. 133.8 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 133.8 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 8" x 8" หนา 4.5 มม. 163.2 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 163.2 กก.

เหล็กกล่อง มอก. 107 ขนาด 8" x 8" หนา 6 มม. 214.8 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 214.8 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 3/4" หนา 2.3 มม. 8.46 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 8.46 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 1" หนา 2.3 มม. 10.8 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 10.8 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 1-1/4" หนา 2.3 มม. 13.74 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 13.74 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 1-1/2" หนา 2.3 มม. 15.78 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 15.78 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 1-1/2" หนา 3.2 มม. 21.48 กก. 

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 21.48 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 2" หนา 2.3 มม. 19.8 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 19.8 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 2" หนา 3.2 มม. 27.12 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 27.12 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 2" หนา 4 มม. 33.42 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 33.42 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 2-1/2" หนา 3.2 มม. 34.62 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 34.62 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 2-1/2" หนา 4 มม. 42.78 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 42.78 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 3" หนา 3.2 มม. 40.68 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 40.68 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 3" หนา 4 มม. 50.34 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 50.34 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 3-1/2" หนา 3.2 มม. 46.56 กก. 

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 46.56 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 3-1/2" หนา 4 มม. 57.78 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 57.78 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 3-1/2" หนา 5 มม. 71.4 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 71.4 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 4" หนา 3.2 มม. 52.62 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 52.62 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 4" หนา 3.5 มม. 57.36 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 57.36 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 4" หนา 4.5 มม. 73.2 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 73.2 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 5" หนา 3.6 มม. 72.6 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 72.6 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 5" หนา 4.5 มม. 90 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 90.0 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 5" หนา 6 มม. 118.8 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 118.8 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 6" หนา 4.5 มม. 106.8 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 106.8 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 6" หนา 5 มม. 118.8 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 118.8 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 6" หนา 6 มม. 141.6 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 141.6 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 6" หนา 7.1 มม. 166.2 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 166.2 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 8" หนา 4.5 มม. 141 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 141.0 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 8" หนา 6 มม. 186.6 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 186.6 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 10" หนา 5 มม. 210 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 210.0 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 10" หนา 6.6 มม. 254.4 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 254.4 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 12" หนา 6 มม. 227.2 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 227.2 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 12" หนา 6.9 มม. 318 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 318.0 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 14" หนา 7.9 มม. 406.2 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 406.2 กก.

ท่อเหล็กดำ มอก. 107 ขนาด 16" หนา 12.7 มม. 738 กก.

 • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม.
  น้ำหนัก 738.0 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้