เหล็กกล่อง ดำ 8x8 นิ้ว

เหล็กกล่อง ดำ 8x8 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 4.5 มม. 163.42กก.

 • ขนาด นน.จริง +-163 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 163.42 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 6 มม. 215.09กก.

 • ขนาด นน.จริง +-215 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 215.09 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 6 มม. 215.09กก.

 • ขนาด นน.จริง +-215 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 215.09 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 8 มม. 281.78กก.

 • ขนาด นน.จริง +-281 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 281.78 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 8 มม. 281.78กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-281 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 281.78 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 9 มม. 314.22กก.

 • ขนาด นน.จริง +-314 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 314.22 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 9 มม. 314.22กก.

 • ขนาด นน.จริง +-314 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 314.22 กก.


Powered by MakeWebEasy.com