เหล็กกล่อง ดำ 6x6 นิ้ว

เหล็กกล่อง ดำ 6x6 นิ้ว

Share

Share

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 2.5 มม. 66.59กก.

 • ขนาด นน.จริง +-66 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 66.59 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 2.7 มม. 72.8กก.

 • ขนาด นน.จริง +-72 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 72.8 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 2.8 มม. 76.84กก.

 • ขนาด นน.จริง +-76 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 76.84 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 3 มม. 80.87กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-80 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 80.87 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 3.2 มม. 87.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-87 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 87.12 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 4.5 มม. 120.76กก.

 • ขนาด นน.จริง +-120 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 120.76 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 4.5 มม. 120.76กก.

 • ขนาด นน.จริง +-120 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 120.76 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 5 มม. 133.98กก.

 • ขนาด นน.จริง +-133 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 133.98 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 6 มม. 158.61กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-158 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 158.61 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 6 มม. 158.61กก.

 • ขนาด นน.จริง +-158 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 158.61 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 8 มม. 206.68กก.

 • ขนาด นน.จริง +-206 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 206.68 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 9 มม. 229.51กก.

 • ขนาด นน.จริง +-229 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 229.51 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com