เหล็กกล่อง ดำ 5x5 นิ้ว

เหล็กกล่อง ดำ 5x5 นิ้ว

Share

Share

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 2.5 มม. 55.64กก.

 • ขนาด นน.จริง +-55 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 55.64 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 2.7 มม. 60.13กก.

 • ขนาด นน.จริง +-60 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 60.13 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 2.8 มม. 64.17กก.

 • ขนาด นน.จริง +-64 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 64.17 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 3 มม. 67.53กก.

 • ขนาด นน.จริง +-67 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 67.53 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 3.2 มม. 72.1กก.

 • ขนาด นน.จริง +-72 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 72.1 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 4.5 มม. 99.73กก.

 • ขนาด นน.จริง +-99 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 99.73 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 5 มม. 109.95กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-109 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 109.95 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 6 มม. 130.37กก.

 • ขนาด นน.จริง +-130 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 130.37 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 8 มม. 168.82กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-168 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 168.82 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 9 มม. 186.85กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-186 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 186.85 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com