เหล็กกล่อง ดำ 4x4 นิ้ว

เหล็กกล่อง ดำ 4x4 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 1.6 มม. 29.41กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-29 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 29.41 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 1.7 มม. 31.24กก.

 • ขนาด นน.จริง +-31 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 31.24 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 1.8 มม. 32.14กก.

 • ขนาด นน.จริง +-32 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 32.14 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 1.9 มม. 34.81กก.

 • ขนาด นน.จริง +-34 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 34.81 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 2 มม. 35.69กก.

 • ขนาด นน.จริง +-35 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 35.69 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 2.3 มม. 41.76กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-41 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 41.76 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 2.5 มม. 44.09กก.

 • ขนาด นน.จริง +-44 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 44.09 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 2.7 มม. 47.62กก.

 • ขนาด นน.จริง +-47 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 47.62 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 2.8 มม. 50.77กก.

 • ขนาด นน.จริง +-50 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 50.77 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 3 มม. 53.41กก.

 • ขนาด นน.จริง +-53 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 53.41 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 3.2 มม. 57.2กก.

 • ขนาด นน.จริง +-57 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 57.2 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 4 มม. 70.29กก.

 • ขนาด นน.จริง +-70 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 70.29 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 4.5 มม. 78.7กก.

 • ขนาด นน.จริง +-78 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 78.7 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 6 มม. 102.14กก.

 • ขนาด นน.จริง +-102 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 102.14 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 8 มม. 130.97กก.

 • ขนาด นน.จริง +-130 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 130.97 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 9 มม. 144.79กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-144 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 144.79 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 3.2 มม. 57.2กก.

 • ขนาด นน.จริง +-57 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 57.2 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 4 มม. 70.29กก.

 • ขนาด นน.จริง +-70 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 70.29 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 4.5 มม. 78.7กก.

 • ขนาด นน.จริง +-78 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 78.7 กก.


Powered by MakeWebEasy.com