เหล็กกล่อง ดำ 3x3 นิ้ว

เหล็กกล่อง ดำ 3x3 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.6 มม. 21.87กก.

 • ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.87 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2.3 มม. 30.88กก.

 • ขนาด นน.จริง +-30 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 30.88 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 3.2 มม. 42.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-42 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 42.12 กก. 

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 3.2 มม. 42.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-42 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 42.12 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 4 มม. 51.61กก.

 • ขนาด นน.จริง +-51 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 51.61 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 4.5 มม. 57.38กก.

 • ขนาด นน.จริง +-57 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 57.38 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 6 มม. 73.9กก.

 • ขนาด นน.จริง +-73 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:36 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 73.9 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2.5 มม. 32.67กก.

 • ขนาด นน.จริง +-32 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 32.67 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2.7 มม. 35.27กก.

 • ขนาด นน.จริง +-35 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 35.27 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2.8 มม. 37.61กก.

 • ขนาด นน.จริง +-37 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 37.61 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 3 มม. 39.53กก.

 • ขนาด นน.จริง +-39 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 39.53 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.4 มม. 19.17กก.

 • ขนาด นน.จริง +-19.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 19.17 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.6 มม. 21.87กก.

 • ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.87 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.7 มม. 23.19กก.

 • ขนาด นน.จริง +-23 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 23.19 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.8 มม. 23.85กก.

 • ขนาด นน.จริง +-23 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 23.85 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.9 มม. 25.85กก.

 • ขนาด นน.จริง +-25 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 25.85 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2 มม. 26.5กก.

 • ขนาด นน.จริง +-26 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 26.5 กก.


Powered by MakeWebEasy.com