เหล็กกล่อง ดำ 2x2 นิ้ว

เหล็กกล่อง ดำ 2x2 นิ้ว

Share

Share

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.2 มม. 10.81กก.

 • ขนาด นน.จริง +-10.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.81 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.4 มม. 12.62กก.

 • ขนาด นน.จริง +-12.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 12.62 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.6 มม. 14.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-14.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.3 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.6 มม. 14.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-14.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.3 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.7 มม. 15.2กก.

 • ขนาด นน.จริง +-15.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.2 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.8 มม. 15.62กก.

 • ขนาด นน.จริง +-15.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.62 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2.3 มม. 20.07กก.

 • ขนาด นน.จริง +-20 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 20.07 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.9 มม. 16.88กก.

 • ขนาด นน.จริง +-16.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 16.88 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2 มม. 17.3กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-17.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 17.3 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2.3 มม. 20.07กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-20 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 20.07 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2.5 มม. 21.26กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.26 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2.7 มม. 22.91กก.

 • ขนาด นน.จริง +-22 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 22.91 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2.8 มม. 24.39กก.

 • ขนาด นน.จริง +-24 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 24.39 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 3 มม. 25.59กก.

 • ขนาด นน.จริง +-25 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 25.59 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 3.2 มม. 27.04กก.

 • ขนาด นน.จริง +-27 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 27.04 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 3.2 มม. 27.04กก.

 • ขนาด นน.จริง +-27 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 27.04 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 4.5 มม. 36.17กก.

 • ขนาด นน.จริง +-36 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 36.17 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 6 มม. 45.42กก.

 • ขนาด นน.จริง +-45 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 45.42 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com