เหล็กกล่อง ดำ 1 1/2x1 1/2 นิ้ว

เหล็กกล่อง ดำ 1 1/2x1 1/2 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.1 มม. 7.45กก.

 • ขนาด นน.จริง +-7.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.45 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.2 มม. 8.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-8.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 8.12 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.4 มม. 9.43กก.

 • ขนาด นน.จริง +-9.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.43 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.6 มม. 10.69กก.

 • ขนาด นน.จริง +-10.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.69 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.7 มม. 11.36กก.

 • ขนาด นน.จริง +-11.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.36 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.8 มม. 11.56กก.

 • ขนาด นน.จริง +-11.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.56 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 1.9 มม. 12.62กก.

 • ขนาด นน.จริง +-12.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 12.62 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 2 มม. 12.92กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-12.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 12.92 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 2.3 มม. 14.84กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-14.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.84 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 2.5 มม. 15.78กก.

 • ขนาด นน.จริง +-15.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.78 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 2.7 มม. 16.98กก.

 • ขนาด นน.จริง +-16.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 16.98 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 2.8 มม. 18.04กก.

 • ขนาด นน.จริง +-18 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 18.04 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 3 มม. 18.93กก.

 • ขนาด นน.จริง +-18.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 18.93 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 3.2 มม. 19.77กก.

 • ขนาด นน.จริง +-19.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 19.77 กก.


Powered by MakeWebEasy.com