เหล็กกล่อง ดำ 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว

เหล็กกล่อง ดำ 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว

Share

Share

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.2 มม. 6.79กก.

 • ขนาด นน.จริง +-6.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.79 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.4 มม. 7.81กก.

 • ขนาด นน.จริง +-7.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.81 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.6 มม. 8.89กก.

 • ขนาด นน.จริง +-8.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 8.89 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.7 มม. 9.43กก.

 • ขนาด นน.จริง +-9.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.43 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.8 มม. 9.67กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-9.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.67 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.9 มม. 10.45กก.

 • ขนาด นน.จริง +-10.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.45 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2 มม. 10.69กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-10.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.69 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2.5 มม. 13.04กก.

 • ขนาด นน.จริง +-13 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 13.04 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2.7 มม. 14.01กก.

 • ขนาด นน.จริง +-14 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.01 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2.8 มม. 14.9กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-14.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.9 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 3 มม. 15.56กก.

 • ขนาด นน.จริง +-15.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.56 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com