เหล็กกล่อง ดำ 1x1 นิ้ว

เหล็กกล่อง ดำ 1x1 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

 

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.1 มม. 4.75กก.

 • ขนาด นน.จริง +-4.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 4.75 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.2 มม. 5.18กก.

 • ขนาด นน.จริง +-5.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 5.18 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.4 มม. 6.01กก.

 • ขนาด นน.จริง +-6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.01 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.6 มม. 6.79กก.

 • ขนาด นน.จริง +-6.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.79 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.7 มม. 7.15กก.

 • ขนาด นน.จริง +-7.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.15 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.8 มม. 7.33กก.

 • ขนาด นน.จริง +-7.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.33 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.9 มม. 7.93กก.

 • ขนาด นน.จริง +-7.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.93 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2 มม. 8.11กก.

 • ขนาด นน.จริง +-8.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 8.11 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2 มม. 8.17กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-8.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 8.17 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2.3 มม. 9.19กก.

 • ขนาด นน.จริง +-9.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.19 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2.5 มม. 9.84กก.

 • ขนาด นน.จริง +-9.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.84 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2.7 มม. 10.55กก.

 • ขนาด นน.จริง +-10.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.55 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2.8 มม. 11.17กก.

 • ขนาด นน.จริง +-11.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.17 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 3 มม. 11.66กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-11.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.66 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com