อุปกรณ์ Post Tension Round แบบกลม

อุปกรณ์ Post Tension Round แบบกลม

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


อุปกรณ์ Post Tension M15-6 Round แบบกลม

  • ขนาด รวมอุปกรณ์ Anchor Head, Anchor Plate, Wedge เป็นแบบ Wooden Case น้ำหนัก 6.6 กก.

อุปกรณ์ Post Tension M15-9 Round แบบกลม

  • ขนาด รวมอุปกรณ์ Anchor Head, Anchor Plate, Wedge เป็นแบบ Wooden Case น้ำหนัก 10.0 กก.

อุปกรณ์ Post Tension M15-12 Round แบบกลม

  • ขนาด รวมอุปกรณ์ Anchor Head, Anchor Plate, Wedge เป็นแบบ Wooden Case น้ำหนัก 13.5 กก.

อุปกรณ์ Post Tension M15-19 Round แบบกลม

  • ขนาด รวมอุปกรณ์ Anchor Head, Anchor Plate, Wedge เป็นแบบ Wooden Case น้ำหนัก 21.0 กก.


Powered by MakeWebEasy.com