BSW พีซี วาย JIS 5896:2012 เกรดส่งออก

BSW พีซี วาย JIS 5896:2012 เกรดส่งออก

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


พีซี วาย 4 มม. เกรด Deformed Wire

  • ขนาด Nominal Section 12.57 ตร.มม. ขนาดมาตรฐาน 700-1,200 กก./ม้วน น้ำหนัก 1.0 กก.

พีซี วาย 5 มม. เกรด Deformed Wire

  • ขนาด Nominal Section 19.64 ตร.มม. ขนาดมาตรฐาน 700-1,200 กก./ม้วน น้ำหนัก 1.0 กก.

พีซี วาย 6 มม. เกรด SWPD1N

  • ขนาด Nominal Section 28.27 ตร.มม. ขนาดมาตรฐาน 700-1,200 กก./ม้วน น้ำหนัก 1.0 กก.

พีซี วาย 7 มม. เกรด SWPD1L

  • ขนาด Nominal Section 38.48 ตร.มม. ขนาดมาตรฐาน 700-1,200 กก./ม้วน น้ำหนัก 1.0 กก.

พีซี วาย 8 มม. เกรด SWPD1L

  • ขนาด Nominal Section 50.27 ตร.มม. ขนาดมาตรฐาน 700-1,200 กก./ม้วน น้ำหนัก 1.0 กก.

พีซี วาย 9 มม. เกรด SWPD1L

  • ขนาด Nominal Section 63.62 ตร.มม. ขนาดมาตรฐาน 700-1,200 กก./ม้วน น้ำหนัก 1.0 กก.
Powered by MakeWebEasy.com