เหล็กตะแกรง ไวร์เมช BRC @10 ซม.

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช BRC @10 ซม.

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


เหล็กตะแกรงไวร์เมช BRC หนา 13x13มม.@10 ซม.RDA13

  • ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 13x13 มม. // ขนาดช่อง 10x10 ซม. // สามารถสั่งผลิตได้

เหล็กตะแกรงไวร์เมช BRC หนา 12x12มม.@10 ซม.RDA12

  • ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 12x12 มม. // ขนาดช่อง 10x10 ซม. // สามารถสั่งผลิตได้

เหล็กตะแกรงไวร์เมช BRC หนา 11x11มม.@10 ซม.RDA11

  • ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 11x11 มม. // ขนาดช่อง 10x10 ซม. // สามารถสั่งผลิตได้

เหล็กตะแกรงไวร์เมช BRC หนา 10x10มม.@10 ซม.RDA10

  • ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 10x10 มม. // ขนาดช่อง 10x10 ซม. // สามารถสั่งผลิตได้

เหล็กตะแกรงไวร์เมช BRC หนา 9x9มม.@10 ซม.RDA9

  • ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 9x9 มม. // ขนาดช่อง 10x10 ซม. // สามารถสั่งผลิตได้

เหล็กตะแกรงไวร์เมช BRC หนา 8x8มม.@10 ซม.RDA8

  • ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 8x8 มม. // ขนาดช่อง 10x10 ซม. // สามารถสั่งผลิตได้

เหล็กตะแกรงไวร์เมช BRC หนา 7x7มม.@10 ซม.RDA7

  • ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 7x7 มม. // ขนาดช่อง 10x10 ซม. // สามารถสั่งผลิตได้

เหล็กตะแกรงไวร์เมช BRC หนา 6x6มม.@10 ซม.RDA6

  • ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 6x6 มม. // ขนาดช่อง 10x10 ซม. // สามารถสั่งผลิตได้

เหล็กตะแกรงไวร์เมช BRC หนา 5x5มม.@10 ซม.RDA5

  • ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 5x5 มม. // ขนาดช่อง 10x10 ซม. // สามารถสั่งผลิตได้

เหล็กตะแกรงไวร์เมช BRC หนา 4x4มม.@10 ซม.RDA4

  • ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 4x4 มม. // ขนาดช่อง 10x10 ซม. // สามารถสั่งผลิตได้


Powered by MakeWebEasy.com