เหล็กตะแกรง ไวร์เมช ไวเมท ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จรูป

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช ไวเมท

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

 

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 4.0 มม. @20 ซม. 2.5x25 ม.

 • ขนาด 62.5 ตร.ม. ขนาดเหล็ก 4 มม. ขนาดตาห่าง 20 ซม. น้ำหนัก 61.875 กก.

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 4.0 มม. @20 ซม. 2.5x50 ม.

 • ขนาด 125 ตร.ม. ขนาดเหล็ก 4 มม. ขนาดตาห่าง 20 ซม. น้ำหนัก 123.75 กก.

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 4.0 มม. @20 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด กว้างยาวตามสั่ง ขนาดเหล็ก 4 มม. ขนาดตาห่าง 20 ซม. สินค้าสั่งผลิต 5 - 7 วัน น้ำหนัก 0.99 กก.

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 4.0 มม. @15 ซม. 2.5x25 ม.

 • ขนาด 62.5 ตร.ม. ขนาดเหล็ก 4 มม. ขนาดตาห่าง 15 ซม. น้ำหนัก 82.5 กก.

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 4.0 มม. @15 ซม. 2.5x50 ม.

 • ขนาด 125 ตร.ม. ขนาดเหล็ก 4 มม. ขนาดตาห่าง 15 ซม. น้ำหนัก 165.0 กก.

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 4.0 มม. @15 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด กว้างยาวตามสั่ง ขนาดเหล็ก 4 มม. ขนาดตาห่าง 15 ซม. สินค้าสั่งผลิต 5 - 7 วัน น้ำหนัก 1.32 กก.

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 6.0 มม. @20 ซม. 2.5x25 ม.

 • ขนาด 62.5 ตร.ม. ขนาดเหล็ก 6 มม. ขนาดตาห่าง 15 ซม. น้ำหนัก 138.75 กก.

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 6.0 มม. @20 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด กว้างยาวตามสั่ง ขนาดเหล็ก 6 มม. ขนาดตาห่าง 20 ซม. สินค้าสั่งผลิต 5 - 7 วัน น้ำหนัก 2.22 กก.

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 6.0 มม. @15 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด กว้างยาวตามสั่ง ขนาดเหล็ก 6 มม. ขนาดตาห่าง 15 ซม. สินค้าสั่งผลิต 5 - 7 วัน น้ำหนัก 2.96 กก.

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 7.0 มม. @20 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ กว้าง 2-3.5 ม. และ ยาว 25,50 ม.(แบบม้วน), 5-10 ม.(แบบแผง)

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 7.0 มม. @15 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ กว้าง 2-3.5 ม. และ ยาว 25,50 ม.(แบบม้วน), 5-10 ม.(แบบแผง)

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 8.0 มม. @20 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ กว้าง 2-3.5 ม. และ ยาว 25,50 ม.(แบบม้วน), 5-10 ม.(แบบแผง)

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 8.0 มม. @15 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ กว้าง 2-3.5 ม. และ ยาว 25,50 ม.(แบบม้วน), 5-10 ม.(แบบแผง)

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 9.0 มม. @20 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ กว้าง 2-3.5 ม. และ ยาว 25,50 ม.(แบบม้วน), 5-10 ม.(แบบแผง)

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 9.0 มม. @15 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ กว้าง 2-3.5 ม. และ ยาว 25,50 ม.(แบบม้วน), 5-10 ม.(แบบแผง)

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 10 มม. @20 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ กว้าง 2-3.5 ม. และ ยาว 25,50 ม.(แบบม้วน), 5-10 ม.(แบบแผง)

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 10 มม. @15 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ กว้าง 2-3.5 ม. และ ยาว 25,50 ม.(แบบม้วน), 5-10 ม.(แบบแผง)

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 12 มม. @20 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ กว้าง 2-3.5 ม. และ ยาว 25,50 ม.(แบบม้วน), 5-10 ม.(แบบแผง)

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 12 มม. @15 ซม. ขนาดตามสั่ง

 • ขนาด สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ กว้าง 2-3.5 ม. และ ยาว 25,50 ม.(แบบม้วน), 5-10 ม.(แบบแผง)

 

Powered by MakeWebEasy.com