เหล็กปลอก เหล็กดัดสำเร็จรูป BISW RB 6 บลกท. เหล็กเต็ม

เหล็กปลอก เหล็กดัดสำเร็จรูป BISW RB 6โรงเหล็กกรุงเทพ บลกท. เหล็กเต็ม

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


เหล็กปลอก RB 6 SR24 10x10 ซม. 0.1066 กก.

 • น้ำหนัก 0.1066 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 10x15 ซม. 0.1288 กก

 • น้ำหนัก 0.1288 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 10x20 ซม. 0.151 กก. 

 • น้ำหนัก 0.151 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 10x25 ซม. 0.1732 กก.

 • น้ำหนัก 0.1732 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 10x30 ซม. 0.1954 กก.

 • น้ำหนัก 0.1954 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 10x35 ซม. 0.2176 กก. 

 • น้ำหนัก 0.2176 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 15x15 ซม. 0.151 กก. 

 • น้ำหนัก 0.151 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 15x20 ซม. 0.1732 กก.

 • น้ำหนัก 0.1732 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 15x25 ซม. 0.1954 กก. 

 • น้ำหนัก 0.1954 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 15x30 ซม. 0.2176 กก.

 • น้ำหนัก 0.2176 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 15x35 ซม. 0.2398 กก.

 • น้ำหนัก 0.2398 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 20x20 ซม. 0.1954 กก.

 • น้ำหนัก 0.1954 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 25x25 ซม. 0.2398 กก.

 • น้ำหนัก 0.2398 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 15x40 ซม. 0.262 กก.

 • น้ำหนัก 0.262 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 20x30 ซม. 0.2398 กก.

 • น้ำหนัก 0.2398 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 20x35 ซม. 0.262 กก. 

 • น้ำหนัก 0.262 กก.

เหล็กปลอก RB 6 SR24 20x40 ซม. 0.2842 กก.

 • น้ำหนัก 0.2842 กก.


Powered by MakeWebEasy.com