เหล็กข้ออ้อย ทาทา TATA SD50 (ไม่มีที T) EF (EAF)

เหล็กข้ออ้อย ทาทา TATA SD50 (ไม่มีที T) EF (EAF)

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD50 (ไม่มี T) DB12 ยาว 10 ม. 8.88กก./เส้น.

 • ขนาด เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 แบบไม่มีตัว T ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มาตรฐาน มอก. 24-2559 น้ำหนัก 8.88 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD50 (ไม่มี T) DB16 ยาว 10 ม. 15.78กก./เส้น 

 • ขนาด เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 แบบไม่มีตัว T ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มาตรฐาน มอก. 24-2559 น้ำหนัก 15.78 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD50 (ไม่มี T) DB20 ยาว 10 ม. 24.66กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 แบบไม่มีตัว T ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มาตรฐาน มอก. 24-2559 น้ำหนัก 24.66 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD50 (ไม่มี T) DB25 ยาว 10 ม. 38.53กก./เส้น 

 • ขนาด เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 แบบไม่มีตัว T ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มาตรฐาน มอก. 24-2559 น้ำหนัก 38.53 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD50 (ไม่มี T) DB28 ยาว 10 ม. 48.34กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 แบบไม่มีตัว T ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มาตรฐาน มอก. 24-2559 น้ำหนัก 48.34 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD50 (ไม่มี T) DB32 ยาว 10 ม. 63.13กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 แบบไม่มีตัว T ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มาตรฐาน มอก. 24-2559 น้ำหนัก 63.13 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD50 (ไม่มี T) DB12 ยาว 12 ม. 10.656กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 แบบไม่มีตัว T ความยาวเส้นมาตรฐาน 12 ม. มาตรฐาน มอก. 24-2559 น้ำหนัก 10.656 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD50 (ไม่มี T) DB16 ยาว 12 ม. 18.936กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 แบบไม่มีตัว T ความยาวเส้นมาตรฐาน 12 ม. มาตรฐาน มอก. 24-2559 น้ำหนัก 18.936 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD50 (ไม่มี T) DB20 ยาว 12 ม. 29.592กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 แบบไม่มีตัว T ความยาวเส้นมาตรฐาน 12 ม. มาตรฐาน มอก. 24-2559 น้ำหนัก 29.592 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD50 (ไม่มี T) DB25 ยาว 12 ม. 46.236กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 แบบไม่มีตัว T ความยาวเส้นมาตรฐาน 12 ม. มาตรฐาน มอก. 24-2559 น้ำหนัก 46.236 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD50 (ไม่มี T) DB28 ยาว 12 ม. 58.008กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 แบบไม่มีตัว T ความยาวเส้นมาตรฐาน 12 ม. มาตรฐาน มอก. 24-2559 น้ำหนัก 58.008 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD50 (ไม่มี T) DB32 ยาว 12 ม. 75.756กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 แบบไม่มีตัว T ความยาวเส้นมาตรฐาน 12 ม. มาตรฐาน มอก. 24-2559 น้ำหนัก 75.756 กก.


Powered by MakeWebEasy.com