เหล็กเส้นกลม SR24 เหล็กข้ออ้อย SD40T ZUBB ทรัพย์กรุ๊ป

เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ZUBB ทรัพย์กรุ๊ป

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB6 ยาว 10ม. 2.22กก./เส้น 

 • ขนาด เหล็กเส้นกลม 2 หุน SR24 มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ  น้ำหนัก 2.22 กก.

เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB9 ยาว 10ม. 4.99กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นกลม 3 หุน มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ  น้ำหนัก 4.99 กก.

เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นกลม 4 หุน มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ  น้ำหนัก 8.88 กก.

เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น 

 • ขนาด เรียกว่า เหล็กข้ออ้อย 4 หุน/เหล็กปล้องอ้อยสี่หุน เหล็กเหยียด/เหล็กพับ  SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ น้ำหนัก 8.88 กก.

เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB16 ยาว 10ม. 15.78กก./เส้น 

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย 5 หุน เหล็กเหยียด/เหล็กพับ  SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ น้ำหนัก 15.78 กก.

เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB20 ยาว 10ม. 24.66กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย 6 หุน เหล็กเหยียด/เหล็กพับ  SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ น้ำหนัก 24.66 กก.

เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB25 ยาว 10ม. 38.53กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย 1 นิ้ว เหล็กเหยียด/เหล็กพับ SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ น้ำหนัก 38.53 กก.

เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB12 ยาว 12ม. 10.66กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นกลม 4 หุน มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 10.66 กก.

เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB12 ยาว 12ม. 10.66กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย 4 หุน กรุณาแจ้ง เหล็กเหยียด/เหล็กพับ SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ น้ำหนัก 10.66 กก.

เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB16 ยาว 12ม. 18.94กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย 5 หุน กรุณาแจ้ง เหล็กเหยียด/เหล็กพับ SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ น้ำหนัก 18.94 กก.

เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB20 ยาว 12ม. 29.60กก./เส้น 

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย 6 หุน กรุณาแจ้ง เหล็กเหยียด/เหล็กพับ SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ น้ำหนัก 29.6 กก.

เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB25 ยาว 12ม. 46.24กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย 1 นิ้วกรุณาแจ้ง เหล็กเหยียด/เหล็กพับ SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ น้ำหนัก 46.24 กก.

เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB8 ยาว 10ม. 3.95กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นกลม 2 หุนครึ่ง SR24 มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 3.95 กก.

เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB10 ยาว 10ม. 4.99กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นกลม มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 4.99 กก.

เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB15 ยาว 10ม. 13.87กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นกลม มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 13.87 กก.

เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB19 ยาว 10ม. 22.26กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นกลม 3 หุน มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 22.26 กก.

เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB25 ยาว 10ม. 38.53กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นกลม 6 หุน มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 38.53 กก.

เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB10 ยาว 10ม. 6.16กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย 3 หุน เหล็กปล้องอ้อยสามหุน เหล็กเหยียด/เหล็กพับ SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ น้ำหนัก 6.16 กก.

เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB28 ยาว 10ม. 48.34กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย 1 นิ้ว 1 หุน เหล็กปล้องอ้อยหนึ่งนิ้วหนึ่งหุน เหล็กเหยียด/เหล็กพับ SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ น้ำหนัก 48.34 กก.

เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB32 ยาว 10ม. 63.13กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย 1 นิ้ว 2 หุน เหล็กปล้องอ้อยหนึ่งนิ้วสองหุน เหล็กเหยียด/เหล็กพับ SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ น้ำหนัก 63.13 กก.
Powered by MakeWebEasy.com