เหล็กเส้นกลม SR24 เหล็กข้ออ้อย SD40T SKY สกาย ซินเคอหยวน (IF อินดั๊คชั่น)

เหล็กเส้นกลม SR24 เหล็กข้ออ้อย SD40T SKY

Share

Share

 ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

เหล็กเส้นกลม IF SR24 RB9 ยาว 10ม. 4.99กก./เส้น

 • ขนาด ราคารับ ระยอง (เต็มมัด 300 เส้น) เหล็กเส้น 3 หุน ยาว 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 4.99 กก.

เหล็กเส้นกลม IF SR24 RB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น

 • ขนาด ราคารับ ระยอง (เต็มมัด 160 เส้น) เหล็กเส้น 4 หุน ยาว 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 8.88 กก.

เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น 

 • ขนาด ราคารับ ระยอง (เต็มมัด 160 เส้น ) ข้ออ้อย 4 หุน ยาว 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 8.88 กก.

เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB16 ยาว 10ม. 15.78กก./เส้น  

 • ขนาด ราคารับ ระยอง (เต็มมัด 80 เส้น) ข้ออ้อย 5 หุน ยาว 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 15.78 กก.

เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB20 ยาว 10ม. 24.66กก./เส้น

 • ขนาด ราคารับ ระยอง (เต็มมัด 50 เส้น) ข้ออ้อย 6 หุน ยาว 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 24.66 กก.

เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB25 ยาว 10ม. 38.53กก./เส้น

 • ขนาด ราคารับ ระยอง (เต็มมัด 35 เส้น) ข้ออ้อย 1 นิ้ว ยาว 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 38.53 กก.

เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB28 ยาว 10ม. 48.34กก./เส้น

 • ขนาด ราคารับ ระยอง (เต็มมัด 80 เส้น) ยาว 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 48.34 กก.

เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB12 ยาว 12ม. 10.65กก./เส้น

 • ขนาด ราคารับ ระยอง (เต็มมัด 120 เส้น ) ข้ออ้อย 4 หุน ยาว 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 10.656 กก.

เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB16 ยาว 12ม. 18.93กก./เส้น

 • ขนาด ราคารับ ระยอง (เต็มมัด 80 เส้น) ข้ออ้อย 5 หุน ยาว 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 18.936 กก.

เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB20 ยาว 12ม. 29.59กก./เส้น

 • ขนาด ราคารับ ระยอง (เต็มมัด 50 เส้น) ข้ออ้อย 6 หุน ยาว 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 29.592 กก.

เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB25 ยาว 12ม. 46.23กก./เส้น

 • ขนาด ราคารับ ระยอง (เต็มมัด 35 เส้น) ข้ออ้อย 1 นิ้ว ยาว 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 46.236 กก.

เหล็กเส้นกลม IF SR24 RB6 ยาว 10ม. 2.22กก./เส้น 

 • ขนาด เหล็กเส้น 2 หุน (สกายไม่มีจำหน่าย) ยาว 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 2.22 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com