เหล็กข้ออ้อยบีเอสไอ BSI (EAF)

คุณสมบัติสินค้า:

เหล็กข้ออ้อยบีเอสไอ BSI (EAF)

สินค้าหมด

Share

 ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%


 

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 10 ยาว 10ม. 6.16กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 78.5 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 6.16 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40 DB 10 ยาว 10ม. 6.16กก./เส้น 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 78.5 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 6.16 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 10 ยาว 10ม. 6.16กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 78.5 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 6.16 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 10 ยาว 12ม. 7.392กก./เส้น 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 78.5 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 7.392 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40 DB 10 ยาว 12ม. 7.392กก./เส้น  

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 78.5 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 7.392 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 10 ยาว 12ม. 7.392กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 78.5 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 7.392 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40T DB 12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 113.1 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 8.88 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40T DB 16 ยาว 10ม. 15.78กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 201.1 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 15.78 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40T DB 20 ยาว 10ม. 24.66กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 314.2 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 24.66 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40T DB 25 ยาว 10ม. 38.53กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 490.9 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 38.53 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 113.1 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 8.88 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 113.1 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 8.88 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 12 ยาว 12ม. 10.656กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 113.1 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 10.656 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40 DB 12 ยาว 12ม. 10.656กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 113.1 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 10.656 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 12 ยาว 12ม. 10.656กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 113.1 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 10.656 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 16 ยาว 10ม. 15.78กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 201.1 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 15.78 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 16 ยาว 10ม. 15.78กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 201.1 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 15.78 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 16 ยาว 12ม. 18.936กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 201.1 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 18.936 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40 DB 16 ยาว 12ม. 18.936กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 201.1 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 18.936 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 16 ยาว 12ม. 18.936กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 201.1 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 18.936 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 20 ยาว 10ม. 24.66กก./เส้น 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 314.2 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 24.66 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 20 ยาว 10ม. 24.66กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 314.2 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 24.66 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 20 ยาว 12ม. 29.592กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 314.2 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 29.592 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40 DB 20 ยาว 12ม. 29.592กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 314.2 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 29.592 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 20 ยาว 12ม. 29.592กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 314.2 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 29.592 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 25 ยาว 10ม. 38.53กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 490.9 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 38.53 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 25 ยาว 10ม. 38.53กก./เส้น  

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 490.9 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 38.53 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 25 ยาว 12ม. 46.236กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 490.9 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 46.236 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40 DB 25 ยาว 12ม. 46.236กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 490.9 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 46.236 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 25 ยาว 12ม. 46.236กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 490.9 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 46.236 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 28 ยาว 10ม. 48.34กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 615.8 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 48.34 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40 DB 28 ยาว 10ม. 48.34กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 615.8 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 48.34 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 28 ยาว 10ม. 48.34กก./เส้น  

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 615.8 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 48.34 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 28 ยาว 12ม. 58.008กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 615.8 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 58.008 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40 DB 28 ยาว 12ม. 58.008กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 615.8 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 58.008 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 28 ยาว 12ม. 58.008กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 615.8 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 58.008 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 32 ยาว 10ม. 63.13กก./เส้น 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 804.2 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 63.13 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40 DB 32 ยาว 10ม. 63.13กก./เส้น  

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 804.2 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 63.13 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 32 ยาว 10ม. 63.13กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 804.2 ตร.มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 63.13 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD30 DB 32 ยาว 12ม. 75.756กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 804.2 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 75.756 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD40 DB 32 ยาว 12ม. 75.756กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 804.2 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 75.756 กก.

เหล็กข้ออ้อย BSI SD50 DB 32 ยาว 12ม. 75.756กก./เส้น

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 804.2 ตร.มม. ยาว 12 ม. น้ำหนัก 75.756 กก.

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้