เหล็กเส้นกลม SR24 เหล็กข้ออ้อย SD40 (แบบ ไม่มีที T)

เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย (แบบ ไม่มีที T)

Share

Share

 ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

เหล็กเส้นกลม RB6 SR24 10 ม. 2.22 กก./เส้น

 •  เหล็กเส้น 2 หุน มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 2.22 กก.
เหล็กเส้นกลม RB9 SR24 10 ม. 4.99 กก./เส้น
 •  เหล็กเส้น 3 หุน มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 4.99 กก.
เหล็กเส้นกลม RB12 SR24 10 ม. 8.88 กก./เส้น
 • เหล็กเส้น 4 หุน มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 8.88 กก.

เหล็กข้ออ้อย DB12 SD40 (ไม่มีที T) 10 ม. 8.88 กก./เส้น

 • เหล็ก SD40 แบบไม่มีที มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 8.88 กก.

เหล็กข้ออ้อย DB16 SD40 (ไม่มีที T) 10 ม. 15.78 กก./เส้น

 • เหล็ก SD40 แบบไม่มีที มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 15.78 กก.

เหล็กข้ออ้อย DB20 SD40 (ไม่มีที T) 10 ม. 24.66 กก./เส้น

 • เหล็ก SD40 แบบไม่มีที มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 24.66 กก.
เหล็กข้ออ้อย DB25 SD40 (ไม่มีที T) 10 ม. 38.53 กก./เส้น
 • เหล็ก SD40 แบบไม่มีที มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 38.53 กก.

เหล็กข้ออ้อย DB28 SD40 (ไม่มีที T) 10 ม. 48.34 กก./เส้น

 • เหล็ก SD40 แบบไม่มีที มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 48.34 กก.

เหล็กข้ออ้อย DB32 SD40 (ไม่มีที T) 10 ม. 63.13 กก./เส้น

 • เหล็ก SD40 แบบไม่มีที มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 63.13 กก.

เหล็กเส้นกลม RB12 SR24 12 ม. 10.66 กก./เส้น

 • เหล็กเส้น 4 หุน มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 10.66 กก.

เหล็กข้ออ้อย DB12 SD40 (ไม่มีที T) 12 ม. 10.66 กก./เส้น

 • เหล็ก SD40 แบบไม่มีที มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 10.66 กก.

เหล็กข้ออ้อย DB16 SD40 (ไม่มีที T) 12 ม. 18.94 กก./เส้น

 • เหล็ก SD40 แบบไม่มีที มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 18.94 กก.

เหล็กข้ออ้อย DB20 SD40 (ไม่มีที T) 12 ม. 29.60 กก./เส้น

 • เหล็ก SD40 แบบไม่มีที มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 29.6 กก.

เหล็กข้ออ้อย DB25 SD40 (ไม่มีที T) 12 ม. 46.24 กก./เส้น

 • เหล็ก SD40 แบบไม่มีที มีทั้งแบบเหล็กเหยียด/เหล็กพับ น้ำหนัก 46.24 กก.

 
 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com