เหล็กเส้นกลม SR24 เหล็กข้ออ้อย SD40 ไม่มี T

เหล็กเส้นกลม บลกท.

เหล็กเส้นกลม EAF บลกท. SR24 RB6 ยาว 10 ม. 2.22กก./เส้น เหล็กเส้นกลม EAF บลกท. SR24 RB9 ยาว 10 ม. 4.99กก./เส้น เหล็กเส้นกลม EAF บลกท. SR24 RB12 ยาว 10 ม. 8.88กก./เส้น เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB12 ยาว 10 ม. 8.88กก./เส้น เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB16 ยาว 10 ม. 15.78กก./เส้น เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB20 ยาว 10 ม. 24.66กก./เส้น เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB25 ยาว 10 ม. 38.53กก./เส้น เหล็กข้ออ้อย SD40 DB28 ยาว 10ม. 48.34 กก./เส้น เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB32 ยาว 10 ม. 63.13กก./เส้น เหล็กเส้นกลม EAF บลกท. SR24 RB12 ยาว 12 ม. 10.66กก./เส้น เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB12 ยาว 12 ม. 10.66กก./เส้น เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB16 ยาว 12 ม. 18.94กก./เส้น เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB20 ยาว 12 ม. 29.60กก./เส้น เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB25 ยาว 12 ม. 46.24กก./เส้น

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

 

เหล็กเส้นกลม EAF บลกท. SR24 RB6 ยาว 10 ม. 2.22กก./เส้น

 • เหล็ก SR24 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก 2.22 กก.

เหล็กเส้นกลม EAF บลกท. SR24 RB9 ยาว 10 ม. 4.99กก./เส้น

 •  เหล็ก SR24 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก 4.99 กก.
เหล็กเส้นกลม EAF บลกท. SR24 RB12 ยาว 10 ม. 8.88กก./เส้น
 •  เหล็ก SR24 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก 8.88 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB12 ยาว 10 ม. 8.88กก./เส้น

 • เหล็ก SD40 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก 8.88กก.
เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB16 ยาว 10 ม. 15.78กก./เส้น
 • เหล็ก SD40 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก 15.78กก.
เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB20 ยาว 10 ม. 24.66กก./เส้น
 •  เหล็ก SD40 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก 24.66กก.
เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB25 ยาว 10 ม. 38.53กก./เส้น
 •  เหล็ก SD40 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก 38.53กก.
เหล็กข้ออ้อย SD40 DB28 ยาว 10ม. 48.34 กก./เส้น
 •   เหล็ก SD40 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก 48.34 กก.
เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB32 ยาว 10 ม. 63.13กก./เส้น
 • เหล็ก SD40 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก 63.13กก.
เหล็กเส้นกลม EAF บลกท. SR24 RB12 ยาว 12 ม. 10.66กก./เส้น
 • เหล็ก SD40 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก 10.66กก.
เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB12 ยาว 12 ม. 10.66กก./เส้น
 • เหล็ก SD40 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก  10.66กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB16 ยาว 12 ม. 18.94กก./เส้น

 • เหล็ก SD40 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก 18.94กก.
เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB20 ยาว 12 ม. 29.60กก./เส้น
 • เหล็ก SD40 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก 29.60กก.
เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB25 ยาว 12 ม. 46.24กก./เส้น
 • เหล็ก SD40 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T น้ำหนัก 46.24กก.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com