ปูน TPI M401S คอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต 50 กก. 180 KSC Cylinder / 210 KSC Cube งานเทพื้นปรับระดับ โครงสร้างบริเวณทะเล

Share

Share

ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% รับเองที่โรงงาน

ปูน TPI M401S คอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต 50 กก. 180 KSC Cylinder 

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟล ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณที่มีเกลือซัลเฟตและคลอไรด์สูง เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ 

สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC

วิธีการใช้งาน
  • ผสมปูนสำเร็จรูป M401S 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 8-9 ลิตร
  • แล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
  • ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ น้ำยาหน่วง เป็นต้น โดยอัตราส่วนและวิธีการใช้ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด
  • กรณีงานเทขนาดใหญ่ ให้ผสมหิน 1/2" หรือ 3/4" ที่สะอาดจำนวน 30 กก. ต่อปูน 1 ถุง (50 กก.)

ปริมาณการใช้ทั่วไป
  • ปูนสำเร็จรูป M401S 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 8-9 ลิตร
  • ปูนสำเร็จรูป M401S 45 ถุง(2,250 กก.) ต่อน้ำ 360-405 ลิตร

ปริมาณการใช้สำหรับผสมหิน 1/2 หรือ 3/4
  • ปูนสำเร็จรูป M401S 1 ถุง(50 กก.) ผสมกับ หิน 1/2 หรือ 3/4 30 กก. (3 ถังปูน) ต่อน้ำ 8-9 ลิตร
  • ปูนสำเร็จรูป M401S 30 ถุง(1500 กก.) ผสมกับ หิน 1/2 หรือ 3/4 900 กก. (90 ถังปูน) ต่อน้ำ 240-270 ลิตร

 

Powered by MakeWebEasy.com