ปูน TPI M404 คอนกรีตแห้ง 50 กก. 350 KSC Cylinder / 400 KSC Cube งานเสา คาน ตอม่อ

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 

ปูน TPI M404 คอนกรีตแห้ง 50 กก. 350 KSC Cylinder

ผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 350 KSC

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้น ถนน ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน ตอม่อ เป็นต้น สามารถผสมหิน ½” หรือ ¾”  ได้ ในกรณีงานเทขนาดใหญ่และงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง


วิธีการใช้งาน

  • ผสมปูนสำเร็จรูป M404 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร
  • แล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
  • ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ น้ำยาหน่วง เป็นต้น โดยอัตราส่วนและวิธีการใช้ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด

กรณีงานเทขนาดใหญ่และงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง ให้ผสมหิน ½” หรือ ¾” ที่สะอาด (เป็นไปตาม ASTM C33) จำนวน 30 kg ต่อปูน 1 ถุง (50 kg)


ปริมาณการใช้ทั่วไป

  • ปูนสำเร็จรูป M404 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร
  • ปูนสำเร็จรูป M404 45 ถุง(2,250 กก.) ต่อน้ำ 315-360 ลิตร

ปริมาณการใช้สำหรับผสมหิน 1/2 หรือ 3/4
  • ปูนสำเร็จรูป M404 1 ถุง(50 กก.) ผสมกับ หิน 1/2 หรือ 3/4 30 กก. (3 ถังปูน) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร
  • ปูนสำเร็จรูป M404 30 ถุง(1500 กก.) ผสมกับ หิน 1/2 หรือ 3/4 900 กก. (90 ถังปูน) ต่อน้ำ 210-240 ลิตร
Powered by MakeWebEasy.com