ปูน TPI M402 คอนกรีตแห้ง 50 กก. 240 KSC Cylinder / 280 KSC Cube งานเสาเอ็น-ทับหลัง ลานจอดรถ

Share

Share

ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% รับเองที่โรงงาน

ปูน TPI M402 คอนกรีตแห้ง 50 กก. 240 KSC Cylinder

ผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 240 KSC

วิธีการใช้งาน
  • ผสมปูนสำเร็จรูป M402 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร
  • แล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
  • ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ น้ำยาหน่วง เป็นต้น โดยอัตราส่วนและวิธีการใช้ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด
ปริมาณการใช้ทั่วไป
  1. ปูนสำเร็จรูป M402 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร
  2. ปูนสำเร็จรูป M402 45 ถุง(2,250 กก.) ต่อน้ำ 315-360 ลิตร
ปริมาณการใช้สำหรับผสมหิน 1/2 หรือ 3/4
  1. ปูนสำเร็จรูป M402 1 ถุง(50 กก.) ผสมกับ หิน 1/2 หรือ 3/4 30 กก. (3 ถังปูน) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร
  2. ปูนสำเร็จรูป M402 30 ถุง(1500 กก.) ผสมกับ หิน 1/2 หรือ 3/4 900 กก. (90 ถังปูน) ต่อน้ำ 210-240 ลิตร


Powered by MakeWebEasy.com