ปูนเสือ กาวซีเมนต์ ชมพู สำหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต

Share

Share

ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% รับเองที่โรงงาน

ปูนเสือ กาวซีเมนต์ ชมพู สำหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต 

ปูนกาวซีเมนต์ ตราเสือ สำหรับปูกระเบื้องขนาดไม่เกิน 90x90 ซม. เหมาะสำหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน 4-5 ตารางเมตรต่อถุง

ขนาดสินค้า
น้ำหนัก : 20 กก.

คำแนะนำ และข้อควรระวัง
ควรปาดกาวทั้งที่พื้น/ผนัง และหลังกระเบื้อง
1. การเตรียมพื้นผิว และการติดตั้ง โดยใช้กาวซิเมนต์ (DRY SET MORTAR)
  • ปรับพื้น, ผนังให้เรียบร้อย และได้ระดับที่ต้องการทําความสะอาดพื้น และผนัง แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ปราศจากคราบนํ้ามัน  ฝุ่น กาว กรด ด่าง และสิ่งสกปรก ต่างๆ
  • ผสมกาวกับน้ำอัตราส่วนกาวให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทผู้ผลิตอย่าง เคร่งครัด
  • ใช้เกรียงฉาบกาวซิเมนต์แล้วขูดให้เป็นรอยทางบนพื้นที่ที่ระบุ
  • กดกระเบื้องลงบนรอยทางที่ทําไว้ให้แน่นภายในเวลที่กําหนดของกาวแต่ละชนิด เสร็จแล้วปรับแต่งแนวกระเบื้อง และวัดระดับ
  • ห้ามเคลื่อนย้ายกระเบื้องหรือปรับแต่งแนวจัดระดับหลังจากติดตั้งแล้ว 10-15 นาที
  • ห้ามผสมกาวใหม่กับส่วนผสมเก่าที่ใช้แล้วเป็นอันขาด

2. การเตรียมพื้นผิวแบบธรรมดา (ปูนทราย) การเตรียมพื้นผิวคอนกรีตที่จะปูกระเบื้องจะต้องปรับระดับผิวเพื่อให้ได้ระดับสมํ่าเสมอหรือเอียงลาด ตามแบบที่กําหนดให้ และต้องทําผิวให้ขรุขระก่อนแล้วจึงทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะเทปูน ทรายรองรับ กระเบื้องจะต้องราดน้ำให้คอนกรีตอิ่มตัวเสียก่อนการเทปูนทรายรองรับพื้นต้องใช้ปูน ทรายที่ไม่เหลวจนเกินไป การเทปูนทรายรองรับพื้นต้องเทไม่มากเกินที่จะปูกระเบื้องได้ทันภายใน 1 ชั่วโมง การปูต้องได้แนวได้ระดับกับอาคารระยะสมํ่าเสมอกันโดยตลอดรวมทั้งต้องกดกระเบื้องให้ติด แน่นกับปูนทรายรองรับพื้น เมื่อปูเรียบร้อยแล้วจะต้องอุดรอยต่าง ๆ ด้วยปูนซิเมนต์ขาวหรือสี ซึ่ง ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กําหนด การอุดต้องให้แน่นจริง ๆ


3. การเตรียมกระเบื้อง ต้องตรวจสอบดูกระเบื้องมาจากลอท และรุ่นเดียวกันตรวจสอบสีให้ถูกต้องสําหรับกระเบื้องที่มี ลวดลายเป็นลายชุดต่าง ๆ ต้องตรวจสอบลายให้ถูกต้องก่อนนําไปปู

4. การตัดแต่งกระเบื้อง การตัดแต่งกระเบื้องในแนวตรงแนวโค้งกระเบื้องที่ตัดต้องไม่บิดเบี้ยวแตกบิ่นต้องมีขนาดตาม ต้องการ โดยใช้เครื่องมือในการตัดกระเบื้องที่ได้มาตรฐาน และต้องตกแต่งขอบกระเบื้องให้เรียบร้อย ก่อนนํากระเบื้องไปปูน

5. การเจาะกระเบื้อง การเจาะกระเบื้องโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานเพื่อใส่อุปกรณ์ต่างๆรอยเจาะต้องมีขนาดตามต้องการ และไม่บิดเบี้ยว แตกบิ่น ต้องตกแต่งรอยเจาะให้เรียบร้อยก่อนนํากระเบื้องไปปู

6. การเจียรขอบกระเบื้อง การเจียรขอบตรง และขอบเอียงโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน หลังจากการเจียรกระเบื้องขอบต้องเรียบ ตรง และได้ขนาดที่ถูกต้องไม่แตกบิ่นขอบกระเบื้องด้านในให้ได้มุมรับกันเพื่อความสวยงามในการเข้า มุมก่อนนํากระเบื้องไปปู

7. CONTROL JOINT การปูกระเบื้องชิดสําหรับงานภายนอก ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณ 2-3 มม. หรือตามเหมาะสมของชนิดกระเบื้องการปูกระเบื้องห่างสําหรับงานภายนอกให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณ 4-5 มม. หรือตามเหมาะสมของชนิดกระเบื้องตําแหน่งของ CONTROL JOINT (แนวขยายตัว) ควรอยู่ในแนวโครงสร้าง เช่น แนวคาน, เสา เป็นต้น

8. การยาแนว การยาแนว ขนาดความกว้างต้องให้ได้ขนาดเดียวกัน โดยไม่เกิน 3 มม. และสมํ่าเสมอกันตลอดแนว มีความประณีตเรียบร้อย

 

Powered by MakeWebEasy.com