เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบทั่วไป สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท 50 กก.

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบทั่วไป สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท 50 กก.

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานอิฐมอญ อิฐบล็อก ด้วยส่วนผสมของสารอุ้มน้ำสูตรพิเศษและ Elastic Molecule ช่วยลดโอกาสการเกิดรอยแตกร้าวได้มากกว่า 2 เท่า

  • สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก
  •  มีสารอุ้มน้ำสูตรพิเศษ ช่วยให้ปูนแห้งตัวในเวลาที่เหมาะสม และElastic Molecule ช่วยลด
  • โอกาสการเกิดรอยแตกร้าวได้มากกว่า 2 เท่า
  • สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 0.5 - 1.0 เซนติเมตร
  • ความหนา 1.0 เซนติเมตร ฉาบได้ 2.6 - 2.7 ตารางเมตร
  • ความหนา 1.5 เซนติเมตร ฉาบได้ 1.7 - 1.8 ตารางเมตร

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ ด้วยส่วนผสมของสารอุ้มน้ำสูตรพิเศษและ Elastic Molecule ช่วยลดโอกาสการรอยเกิดแตกร้าวได้มากกว่า 2 เท่า

 

คำแนะนำ การใช้สินค้า

  • หลังฉาบแล้วควรลดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน

  • ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว

 

การดูแลรักษา

  • ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว

  • ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทรายจะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง

  • ห้ามใช้กับอิฐมวลเบา

  • ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลังบรรจุภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง

Powered by MakeWebEasy.com