เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ทาทา TATA SD40T SR24 ราคาถูก บกส (EAF)

เหล็กข้ออ้อย TATA ทาทา

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

เหล็กเส้นกลม EAF ทาทา SR24 RB6 ยาว 10ม. 2.22กก./เส้น
 • ขนาด เหล็กเส้นกลม บกส. 2 หุน พื้นที่หน้าตัด 28.3 ตร.มม. ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับน้ำหนัก 2.22 กก.

เหล็กเส้นกลม EAF ทาทา SR24 RB9 ยาว 10ม. 4.99กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นกลม บกส. 3 หุน พื้นที่หน้าตัด 63.3 ตร.มม. ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 4.99 กก

เหล็กเส้นกลม EAF ทาทา SR24 RB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กเส้นกลม บกส. 4 หุน พื้นที่หน้าตัด 113.1 ตร.มม. ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 8.88 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD40T DB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย บกส. 4 หุน พื้นที่หน้าตัด 113.1 ตร.มม. ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 8.88 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD40T DB16 ยาว 10ม. 15.78กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย บกส. 5 หุน พื้นที่หน้าตัด 201.1 ตร.มม. ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 15.78 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD40T DB20 ยาว 10ม. 24.66กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย บกส. 6 หุน พื้นที่หน้าตัด 314.2 ตร.มม. ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 24.66 กก.

 
เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD40T DB25 ยาว 10ม. 38.53กก./เส้น

 • ขนาด เหล็กข้ออ้อย บกส. หนึ่งนิ้ว พื้นที่หน้าตัด 490.9 ตร.มม. ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 38.53 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD40T DB12 ยาว 12ม. 10.66กก./เส้น

 • ขนาด ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 10.66 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD40T DB16 ยาว 12ม. 18.94กก./เส้น

 • ขนาด ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 18.94 กก.
เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD40T DB20 ยาว 12ม. 29.59กก./เส้น
 • ขนาด ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ
  น้ำหนัก 29.59 กก.

เหล็กข้ออ้อย EAF ทาทา SD40T DB25 ยาว 12ม. 46.24กก./เส้น

 • ขนาด ความยาวเส้นมาตรฐาน 10 ม. มีจำหน่ายรูปแบบ ทั้งเหล็กตรง และเหล็กพับ น้ำหนัก 46.24 กก.
Powered by MakeWebEasy.com