การเตรียมโครงหลังคาอะคริลิค Shinkolite ต้องทำอย่างไร

2259 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การเตรียมโครงหลังคาอะคริลิค Shinkolite ต้องทำอย่างไร

การเตรียมโครงหลังคา
     ตรวจเช็คโครงหลังคาจันทันและแปต้องได้ระนาบเดียวกันมิระยะจันทันและแปตามข้อแนะนำด้านล่างน

การเตรียมโครงหลังคา

การเตรียมโครงหลังคา

การเตรียมโครงหลังคา

หมายเหตุ
เฉพาะระยะจันทันตำยขวา ต้องเพื่อระยะลำหรบขายคา จึงมีขนาดแคบกว่าจันทันปกติ
* ระยะจันทันควรกว้างกว่าหน้ากว้างแผ่นอะคริลิคอย่างน้อยข้างละ 8 มม. เพื่อให้แผ่นมีพื้นที่สำหรับการ
ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนจะทำให้แผ่นหลังคาโปร่งแลงอะคริลิกไม่เกิดการโก่งตัวในระยะยาว

คำแนะนำทั่วไปในการใช้งาน
* ทำมุมของโครงเอียงอย่างน้อย 5 องศา เพื่อให้หลังคาระบายน้ำได้ดี ตามรูปภาพด้านล่าง
* เพี่ออายุการใช้งานของแผ่นอะคริลิคที่ยาวนาน ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งใกล้บริเวณที่มีความร้อนสูงมากกว่า 
   70 องศาเซลเชียส หรือ บริเวณที่มีเปลวไฟ เชน เตาไฟ เตาสนาม เป็นต้น
* ระยะเชิงชายควรยื่นไม่เกิน 10 เซนติเมตร จากโครงเหล็ก และปรับระยะจันทันขอบซ้าย/ขวา ให้เหมาะสม   
   ตามชายคา
* ติดตั้งหลังคาอะคริลิค Shinkolite ในพื้นที่ระบบเปิดเท่านั้น (ปิดอย่างน้อย 2 ด้าน) เช่น กันสาด หลังคาคลุมทางเดิน ,


   โรงจอดรถ ระเบียง เป็นต้น
การเก็บรักษาแผ่นอะคริลิคก่อนการติดตั้ง
* ควรเก็บแผ่นอะคริลิกบนพาเลทหรือชั้นวางที่สูงจากพื้นเพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นเข้าแผ่น
* ควรเก็บแผ่นไว้ในที่แห้งและพ้นจากแสงแดดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นหลังการใช้งาน

ข้อควรระมัดระวัง
* หลีกเลี่ยงการเหยียบบนแผ่นอะคริลิคโดยปราศจากโครงสร้างรองรับด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของ  
   ผู้ใช้งานและป้องกันสินค้าเสียหาย
* ไม่ใช้อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ ที่เป็นวัสดุซึ่งทำจาก PVC มาสัมผัสกับแผ่น Shinkolite ตลอดเวลา (เช่น Flashing แบบแผ่นยาง    
    เทปกาว เป็นต้น) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวแผ่น (แตกลายงา)
* ระวังคมจากขอบแผ่น หรือ มุมแผ่น เพื่อความปลอดภัยและสวยงามควรทำการติดตั้งแฟลชชิ่ง เพื่อปิดขอบแผ่นอะคริลิค

หลังคาโปร่งแสงอะคริลิค shinkolite มีกี่รุ่น แตกต่างกันอย่างไร คลิ๊ก

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการติดตั้งหลังคาอะคริลิค Shinkolite คลิ๊ก

Powered by MakeWebEasy.com