สกรูหัวหกเหลี่ยม

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M24-3-1

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M24-3 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M24-1.5-1

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M24-1.5 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M22-2.5-1

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M22-2.5 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M22-1.5-1

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M22-1.5 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M20-2.5-10

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M20-2.5 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M20-1.5-10

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M20-1.5 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M18-2.5-9

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M18-2.5 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M16-2-11

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M16-2 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M16-1.5-11

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M16-1.5 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M18-1.5-9

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M18-1.5 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M14-2-11

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M14-2 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M14-1.5-11

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M14-1.5 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M12-1.75-11

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M12-1.75 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M12-1.25-11

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M12-1.25 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M12-1.5-11

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M12-1.5 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M10-1.5-12

สกรูมิลดำเหล็กแข็ง เกรด 8.8 M10-1.5 ใช้ร่วมกับ หัวน็อตมิลดำ เกรด 8.8 หรือ หัวน็อตเกรดธรรมดาอื่นๆ ได้ นิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เพราะมีขนาดที่ใหญ่ แข็งแรง เช่น การทำเสาสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้