สายไฟ HVKF

New
Pre-Order

สายไฟ HVKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/300 ยาซากิ -1

สายไฟ HVKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/300 ยาซากิ เป็นสายไฟชนิดตัวนำทองแดง ตัวนำไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้หุ้มฉนวนพีวีซีและหุ้มฉนวนชนิดแบน ทนแรงดัน 300/300V ทนความร้อน ที่อุณหภูมิสูงถึง 90°C

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ IEC 56 ตัวนำฝอย 3 แกน ยาซากิ-1

สายไฟ IEC 56 ตัวนำฝอย 3 แกน ยาซากิ เป็นสายไฟชนิดตัวนำทองแดง ตัวนำไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้หุ้มฉนวนพีวีซีและหุ้มฉนวนชนิดแบน ทนแรงดัน 300/300V ทนความร้อน ที่อุณหภูมิสูงถึง 90°C

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ IEC 56 ตัวนำฝอย 2 แกน ยาซากิ-1

สายไฟ IEC 56 ตัวนำฝอย 2 แกน ยาซากิ เป็นสายไฟชนิดตัวนำทองแดง ตัวนำไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้หุ้มฉนวนพีวีซีและหุ้มฉนวนชนิดแบน ทนแรงดัน 300/300V ทนความร้อน ที่อุณหภูมิสูงถึง 90°C

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ HVKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/300 ยาซากิ-1

สายไฟ HVKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/300 ยาซากิ เป็นสายไฟชนิดตัวนำทองแดง ตัวนำไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้หุ้มฉนวนพีวีซีและหุ้มฉนวนชนิดแบน ทนแรงดัน 300/300V ทนความร้อน ที่อุณหภูมิสูงถึง 90°C

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 4 แกน มีสายดิน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 4 แกน มีสายดิน วีนายน์ คือ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วนฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน คือ สายอ่อนกลม 2 แกน และสายอ่อนกลม 2 แกน แบบมีสายดิน ใช้สำหรับต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้หรือต่อเข้าดวงโคม และต่อเข้ากับสัญญาณไฟหรือป้ายโฆษณา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 3 แกน มีสายดิน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 3 แกน มีสายดิน วีนายน์ คือ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วนฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน คือ สายอ่อนกลม 2 แกน และสายอ่อนกลม 2 แกน แบบมีสายดิน ใช้สำหรับต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้หรือต่อเข้าดวงโคม และต่อเข้ากับสัญญาณไฟหรือป้ายโฆษณา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 2 แกน มีสายดิน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 2 แกน มีสายดิน วีนายน์ คือ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วนฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน คือ สายอ่อนกลม 2 แกน และสายอ่อนกลม 2 แกน แบบมีสายดิน ใช้สำหรับต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้หรือต่อเข้าดวงโคม และต่อเข้ากับสัญญาณไฟหรือป้ายโฆษณา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 5 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 5 แกน วีนายน์ คือ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วนฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน คือ สายอ่อนกลม 2 แกน และสายอ่อนกลม 2 แกน แบบมีสายดิน ใช้สำหรับต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้หรือต่อเข้าดวงโคม และต่อเข้ากับสัญญาณไฟหรือป้ายโฆษณา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 4 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 4 แกน วีนายน์ คือ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วนฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน คือ สายอ่อนกลม 2 แกน และสายอ่อนกลม 2 แกน แบบมีสายดิน ใช้สำหรับต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้หรือต่อเข้าดวงโคม และต่อเข้ากับสัญญาณไฟหรือป้ายโฆษณา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 3 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 3 แกน วีนายน์ คือ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วนฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน คือ สายอ่อนกลม 2 แกน และสายอ่อนกลม 2 แกน แบบมีสายดิน ใช้สำหรับต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้หรือต่อเข้าดวงโคม และต่อเข้ากับสัญญาณไฟหรือป้ายโฆษณา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ HVKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/500 วีนายน์-1

สายไฟ HVKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/500 วีนายน์ คือ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วนฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน คือ สายอ่อนกลม 2 แกน และสายอ่อนกลม 2 แกน แบบมีสายดิน ใช้สำหรับต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้หรือต่อเข้าดวงโคม และต่อเข้ากับสัญญาณไฟหรือป้ายโฆษณา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 2 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดง IEC 57 ตัวนำฝอย 2 แกน วีนายน์ คือ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วนฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน คือ สายอ่อนกลม 2 แกน และสายอ่อนกลม 2 แกน แบบมีสายดิน ใช้สำหรับต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้หรือต่อเข้าดวงโคม และต่อเข้ากับสัญญาณไฟหรือป้ายโฆษณา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 56 ตัวนำฝอย 2 แกน มีสายดิน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 56 ตัวนำฝอย 2 แกน มีสายดิน วีนายน์ คือ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วนฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ หรือต่อเข้าดวงโคม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ HVKF (IEC 56) วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 56 ตัวนำฝอย 2 แกน วีนายน์ คือ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วนฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ หรือต่อเข้าดวงโคม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ HVKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/300 วีนายน์-1

สายไฟ HVKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/300 วีนายน์ คือ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วนฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ หรือต่อเข้าดวงโคม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้