สายไฟ VKF

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน มีสายดิน IEC 52 2 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน มีสายดิน IEC 52 2 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อน แบบ 2 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 300/300 V การติดตั้งและการใช้งาน สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ VKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/500 วีนายน์-1

สายไฟ VKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/500 วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อน แบบ 2 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 300/500 V การติดตั้งและการใช้งาน สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 52 2 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 52 2 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อน แบบ 2 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 300/300 V การติดตั้งและการใช้งาน สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ VKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/300 วีนายน์-1

สายไฟ VKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/300 วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อน แบบ 2 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 300/300 V การติดตั้งและการใช้งาน สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 53 ตัวนำฝอย 4 แกน มีสายดิน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 53 ตัวนำฝอย 4 แกน มีสายดิน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 300/500 V สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 53 ตัวนำฝอย 3 แกน มีสายดิน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 53 ตัวนำฝอย 3 แกน มีสายดิน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 300/500 V สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 53 ตัวนำฝอย 2 แกน มีสายดิน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 53 ตัวนำฝอย 2 แกน มีสายดิน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 300/500 V สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 53 ตัวนำฝอย 4 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 53 ตัวนำฝอย 4 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 300/500 V สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 53 ตัวนำฝอย 3 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 53 ตัวนำฝอย 3 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 300/500 V สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 53 ตัวนำฝอย 2 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน IEC 53 ตัวนำฝอย 2 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC และมีเปลือกชนิดสายอ่อนแบน แบบ 2 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 300/500 V สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ VKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/300 ยาซากิ -1

สายไฟ VKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/300 ยาซากิ โครงสร้างสายเป็นตัวนำทองแดงเส้นฝอย หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี หลายแกน สายแบบแบน แรงดันที่สายไฟรับได้ 300V/300V สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ VKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/300 ยาซากิ-1

สายไฟ VKF ตัวนำฝอย 2 แกน 300/300 ยาซากิ โครงสร้างสายเป็นตัวนำทองแดงเส้นฝอย หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี หลายแกน สายแบบแบน แรงดันที่สายไฟรับได้ 300V/300V สำหรับใช้งานในสถานที่แห้งและสถานที่เปียกได้ ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้