สายไฟ NYY

New
Pre-Order

สายไฟ NYY-SWA 0.6/1 kV 4 แกน วีนายน์-11

สายไฟ NYY-SWA 0.6/1 kV 4 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 450/750V สำหรับใช้งานทั่วไป ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง เดินบนรางเคเบิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY-SWA 0.6/1 kV 3 แกน วีนายน์-11

สายไฟ NYY-SWA 0.6/1 kV 3 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 450/750V สำหรับใช้งานทั่วไป ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง เดินบนรางเคเบิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY-SWA 0.6/1 kV 2 แกน วีนายน์-11

สายไฟ NYY-SWA 0.6/1 kV 2 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 450/750V สำหรับใช้งานทั่วไป ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง เดินบนรางเคเบิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY สายไฟทองแดง ตัวนำตีเกลียว 4 แกน ยาซากิ -1

สายไฟ NYY สายไฟทองแดง ตัวนำตีเกลียว 4 แกน ยาซากิ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 450/750V สำหรับใช้งานทั่วไป ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง เดินบนรางเคเบิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY สายไฟทองแดง ตัวนำตีเกลียว 4 แกน ยาซากิ-1

สายไฟ NYY สายไฟทองแดง ตัวนำตีเกลียว 4 แกน ยาซากิ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 450/750V สำหรับใช้งานทั่วไป ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง เดินบนรางเคเบิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY สายไฟทองแดง ตัวนำตีเกลียว 3 แกน ยาซากิ -1

สายไฟ NYY สายไฟทองแดง ตัวนำตีเกลียว 3 แกน ยาซากิ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 450/750V สำหรับใช้งานทั่วไป ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง เดินบนรางเคเบิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY สายไฟทองแดง ตัวนำตีเกลียว 3 แกน ยาซากิ-1

สายไฟ NYY สายไฟทองแดง ตัวนำตีเกลียว 3 แกน ยาซากิ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 450/750V สำหรับใช้งานทั่วไป ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง เดินบนรางเคเบิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY สายไฟทองแดง ตัวนำตีเกลียว 2 แกน ยาซากิ-1

สายไฟ NYY สายไฟทองแดง ตัวนำตีเกลียว 2 แกน ยาซากิ ทนแรงดัน 450/750 V, ทนอุณหภูมิ 70°C หุ้มฉนวน PVC. 450/750 V 70°C สำหรับใช้งานทั่วไป ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง เดินบนรางเคเบิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY สายไฟทองแดง ตัวนำเดี่ยว 2 แกน ยาซากิ-1

สายไฟ NYY สายไฟทองแดง ตัวนำเดี่ยว 2 แกน ยาซากิ ทนแรงดัน 450/750 V, ทนอุณหภูมิ 70°C หุ้มฉนวน PVC. 450/750 V 70°C สำหรับใช้งานทั่วไป ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง เดินบนรางเคเบิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY-G Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 4 แกน-1

สายไฟ NYY-G Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 4 แกน สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 450/750V สำหรับใช้งานทั่วไป ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง เดินบนรางเคเบิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY-G Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 3 แกน-1

สายไฟ NYY-G Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 3 แกน สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก ทนอุณหภูมิได้ 70˚C แรงดันไฟฟ้า 450/750V สำหรับใช้งานทั่วไป ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง เดินบนรางเคเบิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY-G Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 2 แกน-1

สายไฟ NYY-G Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 2 แกน ใช้เดินภายในและภายนอกอาคาร นิยมใช้เดินร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงในสวน หรือก่อนเข้าอาคาร สามารถร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า เดินในช่องเดินสาย และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย สามารถวางบนรางเคเบิล เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 4 แกน-1

สายไฟ NYY Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 4 แกน ใช้เดินภายในและภายนอกอาคาร นิยมใช้เดินร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงในสวน หรือก่อนเข้าอาคาร สามารถร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า เดินในช่องเดินสาย และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย สามารถวางบนรางเคเบิล เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 3 แกน-1

สายไฟ NYY Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 3 แกน ใช้เดินภายในและภายนอกอาคาร นิยมใช้เดินร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงในสวน หรือก่อนเข้าอาคาร สามารถร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า เดินในช่องเดินสาย และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย สามารถวางบนรางเคเบิล เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 2 แกน-1

สายไฟ NYY Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 2 แกน ใช้เดินภายในและภายนอกอาคาร นิยมใช้เดินร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงในสวน หรือก่อนเข้าอาคาร สามารถร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า เดินในช่องเดินสาย และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย สามารถวางบนรางเคเบิล เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ NYY Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 1 แกน-10

สายไฟ NYY Phelps Dodge ตัวนำตีเกลียว 1 แกน ใช้เดินภายในและภายนอกอาคาร นิยมใช้เดินร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงในสวน หรือก่อนเข้าอาคาร สามารถร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า เดินในช่องเดินสาย และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย สามารถวางบนรางเคเบิล เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้