สายไฟ IEC

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน มีสายดิน IEC 10 4 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน มีสายดิน IEC 10 4 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน มีสายดิน IEC 10 4 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน มีสายดิน IEC 10 4 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน มีสายดิน IEC 10 3 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน มีสายดิน IEC 10 3 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน มีสายดิน IEC 10 3 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน มีสายดิน IEC 10 3 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน มีสายดิน IEC 10 2 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน มีสายดิน IEC 10 2 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน มีสายดิน IEC 10 2 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน มีสายดิน IEC 10 2 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน IEC 10 5 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน IEC 10 5 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน IEC 10 5 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน IEC 10 5 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน IEC 10 4 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน IEC 10 4 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน IEC 10 4 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน IEC 10 4 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน IEC 10 3 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน IEC 10 3 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน IEC 10 3 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน IEC 10 3 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน IEC 10 2 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน IEC 10 2 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน IEC 10 2 แกน วีนายน์-1

สายไฟ ทองแดงหุ้มฉนวน IEC 10 2 แกน วีนายน์ สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC มีเปลือกในและเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งถาวร สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ IEC 57 ตัวนำฝอย 5 แกน ยาซากิ-1

สายไฟ IEC 57 ตัวนำฝอย 5 แกน ยาซากิ สายไฟชนิดตัวนำทองแดงเส้นฝอย หุ้มฉนวนพีวีซี ทนความร้อนอุณหภูมิ 90 องศา เป็นสายไฟประเภทมีหลายแกน สำหรับใช้กับงานป้ายโฆษณา โคมไฟภายในบ้าน หรือใช้ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถยกเคลื่อนที่ได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

สายไฟ IEC 57 ตัวนำฝอย 4 แกน ยาซากิ-1

สายไฟ IEC 57 ตัวนำฝอย 4 แกน ยาซากิ สายไฟชนิดตัวนำทองแดงเส้นฝอย หุ้มฉนวนพีวีซี ทนความร้อนอุณหภูมิ 90 องศา เป็นสายไฟประเภทมีหลายแกน สำหรับใช้กับงานป้ายโฆษณา โคมไฟภายในบ้าน หรือใช้ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถยกเคลื่อนที่ได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้