ตะแกรงเหล็กฉีก XS-72 TSS

คุณสมบัติสินค้า:

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-72 TSS

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%


 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS72 หากดูที่ความหนาและสันของตะแกรงแล้วจะคิดว่าเป็นรุ่นที่รับน้ำหนักได้มาก เนื่องจากมีความหนาถึง 3.2 มม. สัน 4.0 มม. แต่ด้วยเอกลักษณ์ของรุ่น XS72 เป็นรุ่นที่กำหนดสเปคออกมาให้มีช่องตากว้างเป็นพิเศษ คือ 50x152.4 มม. (กว้างประมาณมือสอดเข้าไปได้) ดังนั้นตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS72 จึงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่มากเท่าที่ควร (เทียบกับด้านความหนา) แต่จะมีความโดดเด่นที่ช่องตาตะแกรงที่กว้างที่สุดในบรรดาตะแกรงเหล็กฉีกทั้งหมดในทุกรุ่น ทุกตระกูลนั่นเอง ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS72 ไม่สามารถม้วนได้ การขนส่งต้องใช้รถกระบะขึ้นไป มีน้ำหนักแผ่นละ 11.9 กก. การยกต้องใช้คนยก 2 คน

ตะแกรงเหล็กฉีก XS72 ลักษณะการใช้งาน มักเป็นงานเฉพาะที่ผู้ออกแบบหรือเจ้าของงานชอบความโล่งโปร่งมากเป็นพิเศษ 

 

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงยืด XS-72 TSS 4x8 ฟุต

  • ขนาด ช่องกว้างรู (SW):50 มม. ช่องยาวรู (LW):152.4 มม. ความหนา (T):3.2 มม. สัน (W):4 มม. ขนาด 4x8 ฟุต  น้ำหนัก 11.92 กก.

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงยืด XS-72 TSS 5x10 ฟุต

  • ขนาด ช่องกว้างรู (SW):50 มม. ช่องยาวรู (LW):152.4 มม. ความหนา (T):3.2 มม. สัน (W):4 มม. ขนาด 5x10 ฟุต  น้ำหนัก 18.67 กก.


 

Powered by MakeWebEasy.com