เซลล์ลูล่า บีม คานเหล็ก รวงผึ้ง Castellated Beam Honey Comb

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%


เซลล์ลูล่าร์ บีม คือรูปแบบคานที่ใช้เป็นโครงสร้างอาคารรูปแบบใหม่ โดยได้รับการพัฒนาด้านการออกแบบและนวัตกรรมเชิงวิศวกรจนได้เป็นคานที่มีช่องเปิดในเนื้อคานโดยมีรูปลักษณะโค้งเป็นวงกลม เรียงต่อกันโดยเว้นช่องว่างเป็นเป็นระยะห่างเท่าๆ กันบนเนื้อคานเหล็ก เซลล์ลูล่าร์ บีม ทำให้รอยตัดขยายขึ้นไปอีกประมาณ 1.4-1.6 เท่าของแบบเดิมมากกว่าคุณสมบัติรูปตัดในชิ้นงานเดิม ทำให้ได้รูปตัดความลึกของคานเพิ่มขึ้นอีก 40 -60 % อันเป็นการเพิ่มพื้นที่การวางโครงสร้างให้มีหน้ากว้างที่มีหน้ากว้างๆได้ดี ลดภาระรับน้ำหนักของเสาทำให้สามารถลดจำนวนเสากลางลงได้ อีกทั้งช่องเปิดลักษณะโค้งเป็นวงกลมยังช่วยให้สามารถเดินงานระบบต่างๆ ทั้งระบบไฟฟ้า ท่อประปา หรือสายอินเทอร์เน็ตได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย


เซลล์ลูล่า บีม รวงผึ้ง 

  • ขนาด เป็นสินค้าสั่งผลิต จากการนำเหล็กบีมมาประกอบกัน ต้องมีแบบแนบมาชัดเจน จึงจะทำการเสนอราคาได้แม่นยำ
Powered by MakeWebEasy.com