เหล็กฉาก ไทรอัมพ์

เหล็กฉาก ไทรอัมพ์

Share

หมวดหมู่ : เหล็ก เหล็กฉาก

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


เหล็กฉาก มอก. 25x25 มม. 3 มม. 6 ม. 6.72 กก.

 • น้ำหนัก 6.72 กก.

เหล็กฉาก มอก. 25x25 มม. 5 มม. 6 ม. 10.62 กก. 

 • น้ำหนัก 10.62 กก.

เหล็กฉาก มอก. 30x30 มม. 3 มม. 6 ม. 80.16 กก.  

 • น้ำหนัก 80.16 กก.

เหล็กฉาก มอก. 30x30 มม. 5 มม. 6 ม. 13.08 กก.  

 • น้ำหนัก 13.08 กก.

เหล็กฉาก มอก. 40x40 มม. 3 มม. 6 ม. 10.98 กก.

 • น้ำหนัก 10.98 กก.

เหล็กฉาก มอก. 40x40 มม. 4 มม. 6 ม. 14.52 กก. 

 • น้ำหนัก 14.52 กก.

เหล็กฉาก มอก. 40x40 มม. 5 มม. 6 ม. 17.7 กก. 

 • น้ำหนัก 17.7 กก.

เหล็กฉาก มอก. 40x40 มม. 6 มม. 6 ม. 21.12 กก. 

 • น้ำหนัก 21.12 กก.

เหล็กฉาก มอก. 45x45 มม. 4 มม. 6 ม. 16.44 กก. 

 • น้ำหนัก 16.44 กก.

เหล็กฉาก มอก. 45x45 มม. 5 มม. 6 ม. 20.28 กก.  

 • น้ำหนัก 20.28 กก.

เหล็กฉาก มอก. 50x50 มม. 3 มม. 6 ม. 13.98 กก. 

 • น้ำหนัก 13.98 กก.

เหล็กฉาก มอก. 50x50 มม. 4 มม. 6 ม. 18.36 กก. 

 • น้ำหนัก 18.36 กก.

เหล็กฉาก มอก. 50x50 มม. 5 มม. 6 ม. 22.62 กก.

 • น้ำหนัก 22.62 กก.

เหล็กฉาก มอก. 50x50 มม. 6 มม. 6 ม. 26.58 กก. 

 • น้ำหนัก 26.58 กก.

เหล็กฉาก มอก. 60x60 มม. 4 มม. 6 ม. 22.08 กก.

 • น้ำหนัก 22.08 กก.

เหล็กฉาก มอก. 60x60 มม. 5 มม. 6 ม. 27.3 กก.

 • น้ำหนัก 27.3 กก.

เหล็กฉาก มอก. 65x65 มม. 5 มม. 6 ม. 30 กก.  

 • น้ำหนัก 30.0 กก.

เหล็กฉาก มอก. 65x65 มม. 6 มม. 6 ม. 35.46 กก. 

 • น้ำหนัก 35.46 กก.

เหล็กฉาก มอก. 65x65 มม. 8 มม. 6 ม. 45.96 กก. 

 • น้ำหนัก 45.96 กก.

เหล็กฉาก มอก. 70x70 มม. 6 มม. 6 ม. 38.28 กก. 

 • น้ำหนัก 38.28 กก.

เหล็กฉาก มอก. 75x75 มม. 6 มม. 6 ม. 41.1 กก. 

 • น้ำหนัก 41.1 กก.

เหล็กฉาก มอก. 75x75 มม. 9 มม. 6 ม. 59.76 กก. 

 • น้ำหนัก 59.76 กก.

เหล็กฉาก มอก. 75x75 มม. 12 มม. 6 ม. 78 กก.  

 • น้ำหนัก 78.0 กก.

เหล็กฉาก มอก. 80x80 มม. 6 มม. 6 ม. 43.92 กก. 

 • น้ำหนัก 43.92 กก.

เหล็กฉาก มอก. 90x90 มม. 6 มม. 6 ม. 49.68 กก. 

 • น้ำหนัก 49.68 กก.

เหล็กฉาก มอก. 90x90 มม. 7 มม. 6 ม. 57.54 กก. 

 • น้ำหนัก 57.54 กก.

เหล็กฉาก มอก. 90x90 มม. 10 มม. 6 ม. 78 กก.  

 • น้ำหนัก 78.0 กก.

เหล็กฉาก มอก. 90x90 มม. 12 มม. 6 ม. 95.4 กก. 

 • น้ำหนัก 95.4 กก.

เหล็กฉาก มอก. 90x90 มม. 13 มม. 6 ม. 102 กก.

 • น้ำหนัก 102.0 กก.

เหล็กฉาก มอก. 100x100 มม. 7 มม. 6 ม. 64.2 กก. 

 • น้ำหนัก 64.2 กก.

เหล็กฉาก มอก. 100x100 มม. 10 มม. 6 ม. 89.4 กก. 

 • น้ำหนัก 89.4 กก.

เหล็กฉาก มอก. 100x100 มม. 12 มม. 6 ม. 106.8 กก.

 • น้ำหนัก 106.8 กก.

เหล็กฉาก มอก. 100x100 มม. 13 มม. 6 ม. 114.6 กก.

 • น้ำหนัก 114.6 กก.

เหล็กฉาก มอก. 120x120 มม. 8 มม. 6 ม. 88.2 กก.

 • น้ำหนัก 88.2 กก.

เหล็กฉาก มอก. 130x130 มม. 9 มม. 6 ม. 107.4 กก. 

 • น้ำหนัก 107.4 กก.

เหล็กฉาก มอก. 130x130 มม. 12 มม. 6 ม. 140.4 กก.

 • น้ำหนัก 140.4 กก.

เหล็กฉาก มอก. 130x130 มม. 15 มม. 6 ม. 172.8 กก.

 • น้ำหนัก 172.8 กก.

เหล็กฉาก มอก. 150x150 มม. 12 มม. 6 ม. 163.8 กก.

 • น้ำหนัก 163.8 กก.

เหล็กฉาก มอก. 150x150 มม. 15 มม. 6 ม. 201.6 กก.

 • น้ำหนัก 201.6 กก.

เหล็กฉาก มอก. 150x150 มม. 19 มม. 6 ม. 251.4 กก.

 • น้ำหนัก 251.4 กก.

เหล็กฉาก มอก. 175x175 มม. 12 มม. 6 ม. 190.8 กก.

 • น้ำหนัก 190.8 กก.

เหล็กฉาก มอก. 175x175 มม. 15 มม. 6 ม. 236.4 กก.

 • น้ำหนัก 236.4 กก.

เหล็กฉาก มอก. 200x200 มม. 15 มม. 6 ม. 271.8 กก.

 • น้ำหนัก 271.8 กก.

เหล็กฉาก มอก. 200x200 มม. 20 มม. 6 ม. 358.2 กก.

 • น้ำหนัก 358.2 กก.

เหล็กฉาก มอก. 200x200 มม. 25 มม. 6 ม. 441.6 กก.

 • น้ำหนัก 441.6 กก.

เหล็กฉาก มอก. 250x250 มม. 25 มม. 6 ม. 562.2 กก.

 • น้ำหนัก 562.2 กก.

เหล็กฉาก มอก. 250x250 มม. 35 มม. 6 ม. 768 กก. 

 • น้ำหนัก 768.0 กก.


Powered by MakeWebEasy.com