เหล็ก I ไอบีม

เหล็ก I ไอบีม

Share

หมวดหมู่ : เหล็ก IB ไอบีม

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


เหล็ก I ไอบีม SS400 150x75x5.5x9.5มม. 6 ม. 102.6กก.

 • ขนาด 150x75x5.5x9.5 มม. 6 ม. 102.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 102.6 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 150x75x5.5x9.5มม. 9 ม. 153.9กก.

 • ขนาด 150x75x5.5x9.5 มม. 9 ม. 153.9 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 153.9 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 150x75x5.5x9.5 มม. 12 ม. 205.2กก.

 • ขนาด 150x75x5.5x9.5 มม. 12 ม. 205.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 205.2 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 200x100x7x10มม. 6 ม. 156กก.

 • ขนาด 200x100x7x10 มม. 6 ม. 156 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 156.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 200x100x7x10มม. 9 ม. 234กก.

 • ขนาด 200x100x7x10 มม. 9 ม. 234 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 234.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 200x100x7x10 มม. 12 ม. 312กก.

 • ขนาด 200x100x7x10 มม. 12 ม. 312 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 312.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 200x150x9x16มม. 6 ม. 302.4กก.

 • ขนาด 200x150x9x16 มม. 6 ม. 302.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 302.4 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 200x150x9x16มม. 9 ม. 453.6กก.

 • ขนาด 200x150x9x16 มม. 9 ม. 453.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 453.6 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 200x150x9x16 มม. 12 ม. 604.8กก.

 • ขนาด 200x150x9x16 มม. 12 ม. 604.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 604.8 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 250x125x7.5x12.5มม. 6 ม. 229.8กก.

 • ขนาด 250x125x7.5x12.5 มม. 6 ม. 229.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 229.8 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 250x125x7.5x12.5มม. 9 ม. 344.7กก.

 • ขนาด 250x125x7.5x12.5 มม. 9 ม. 344.7 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 344.7 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 250x125x7.5x12.5 มม. 12 ม. 459.6กก.

 • ขนาด 250x125x7.5x12.5 มม. 12 ม. 459.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 459.6 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 250x125x10x19มม. 6 ม. 333กก.

 • ขนาด 250x125x10x19 มม. 6 ม. 333 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 333.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 250x125x10x19มม. 9 ม. 499.5กก.

 • ขนาด 250x125x10x19 มม. 9 ม. 499.5 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 499.5 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 250x125x10x19 มม. 12 ม. 666กก.

 • ขนาด 250x125x10x19 มม. 12 ม. 666 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 666.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 300x150x8x13มม. 6 ม. 289.8กก.

 • ขนาด 300x150x8x13 มม. 6 ม. 289.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 289.8 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 300x150x8x13มม. 9 ม. 434.7กก.

 • ขนาด 300x150x8x13 มม. 9 ม. 434.7 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 434.7 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 300x150x8x13 มม. 12 ม. 579.6กก.

 • ขนาด 300x150x8x13 มม. 12 ม. 579.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 579.6 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 300x150x10x18.5มม. 6 ม. 393กก. 

 • ขนาด 300x150x10x18.5 มม. 6 ม. 393 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 393.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 300x150x10x18.5มม. 9 ม. 589.5กก. 

 • ขนาด 300x150x10x18.5 มม. 9 ม. 589.5 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 589.5 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 300x150x10x18.5 มม. 12 ม. 786กก. 

 • ขนาด 300x150x10x18.5 มม. 12 ม. 786 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 786.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 300x150x11.5x22มม. 6 ม. 460.8กก.

 • ขนาด 300x150x11.5x22 มม. 6 ม. 460.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 460.8 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 300x150x11.5x22มม. 9 ม. 691.2กก.

 • ขนาด 300x150x11.5x22 มม. 9 ม. 691.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 691.2 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 300x150x11.5x22 มม. 12 ม. 921.6กก.

 • ขนาด 300x150x11.5x22 มม. 12 ม. 921.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 921.6 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 350x150x9x15มม. 6 ม. 351กก.

 • ขนาด 350x150x9x15 มม. 6 ม. 351 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 351.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 350x150x9x15มม. 9 ม. 526.5กก.

 • ขนาด 350x150x9x15 มม. 9 ม. 526.5 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 526.5 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 350x150x9x15 มม. 12 ม. 702กก.

 • ขนาด 350x150x9x15 มม. 12 ม. 702 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 702.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 350x150x12x24มม. 6 ม. 523.2กก.

 • ขนาด 350x150x12x24 มม. 6 ม. 523.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 523.2 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 350x150x12x24มม. 9 ม. 784.8กก.

 • ขนาด 350x150x12x24 มม. 9 ม. 784.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 784.8 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 350x150x12x24 มม. 12 ม. 1046.4กก.

 • ขนาด 350x150x12x24 มม. 12 ม. 1046.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1046.4 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 400x150x10x18มม. 6 ม. 432กก.

 • ขนาด 400x150x10x18 มม. 6 ม. 432 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 432.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 400x150x10x18มม. 9 ม. 648กก.

 • ขนาด 400x150x10x18 มม. 9 ม. 648 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 648.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 400x150x10x18 มม. 12 ม. 864กก.

 • ขนาด 400x150x10x18 มม. 12 ม. 864 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 864.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 400x150x12.5x25มม. 6 ม. 574.8กก.

 • ขนาด 400x150x12.5x25 มม. 6 ม. 574.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 574.8 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 400x150x12.5x25มม. 9 ม. 862.2กก.

 • ขนาด 400x150x12.5x25 มม. 9 ม. 862.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 862.2 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 400x150x12.5x25 มม. 12 ม. 1149.6กก.

 • ขนาด 400x150x12.5x25 มม. 12 ม. 1149.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1149.6 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 450x175x11x20มม. 6 ม. 550.2กก.

 • ขนาด 450x175x11x20 มม. 6 ม. 550.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 550.2 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 450x175x11x20มม. 9 ม. 825.3กก.

 • ขนาด 450x175x11x20 มม. 9 ม. 825.3 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 825.3 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 450x175x11x20 มม. 12 ม. 1100.4กก.

 • ขนาด 450x175x11x20 มม. 12 ม. 1100.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1100.4 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 450x175x13x26มม. 6 ม. 690กก.

 • ขนาด 450x175x13x26 มม. 6 ม. 690 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 690.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 450x175x13x26มม. 9 ม. 1035กก.

 • ขนาด 450x175x13x26 มม. 9 ม. 1035 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1035.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 450x175x13x26 มม. 12 ม. 1380กก.

 • ขนาด 450x175x13x26 มม. 12 ม. 1380 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1380.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 600x190x13x25มม. 6 ม. 798กก.

 • ขนาด 600x190x13x25 มม. 6 ม. 798 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 798.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 600x190x13x25มม. 9 ม. 1197กก.

 • ขนาด 600x190x13x25 มม. 9 ม. 1197 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1197.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 600x190x13x25 มม. 12 ม. 1596กก.

 • ขนาด 600x190x13x25 มม. 12 ม. 1596 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1596.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 600x190x16x35มม. 6 ม. 1056กก.

 • ขนาด 600x190x16x35 มม. 6 ม. 1056 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1056.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 600x190x16x35มม. 9 ม. 1584กก.

 • ขนาด 600x190x16x35 มม. 9 ม. 1584 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1584.0 กก.

เหล็ก I ไอบีม SS400 600x190x16x35 มม. 12 ม. 2112กก.

 • ขนาด 600x190x16x35 มม. 12 ม. 2112 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 2112.0 กก.


Powered by MakeWebEasy.com