เวเบอร์.ไทล์ เซ็ม กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน ปูกระเบื้องและแกรนิตโต้

Share

Share

ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% รับเองที่โรงงาน

เวเบอร์.ไทล์ เซ็ม 

จุดเด่น เวเบอร์ ไทล์ เซ็ม
 • มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากแสงแดด)
 • พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้้ 24 ชั่วโมง
 • สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที
ข้อมูลทางเทคนิค เวเบอร์ ไทล์ เซ็ม
 • ความหนาแน่น : 1.4 กรัม/ซม3
 • ระยะเวลาบ่มเคมี : 3 - 4 นาที
 • อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 4 ชั่วโมง
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 20 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 10 นาที
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว : 2 - 10 มม.
 • ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง
มาตรฐานการรับรอง เวเบอร์ ไทล์ เซ็ม
มาตรฐานนานาชาติ/ยุโรป
แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ EN 1348-8.2
 • มาตรฐาน ≥ 0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 1.03 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำ ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ EN 1348-8.3

 • มาตรฐาน ≥ 0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 1.09 N/mm2
แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ณ เวลาที่ ต่างกัน ISO 13007 part 2-4.1 หรือ EN 1346
 • มาตรฐาน ≥ 0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 0.74 N/mm2

มาตรฐานอเมริกา

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ANSI 118.1-2012

กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tiles)

 • 7 วัน มาตรฐาน ≥ 14.06 l ผลการทดสอบ ksc 16.0 ksc
กระเบื้องโมเสค ดูดซึมน้ำต่ำ (Porcelain mosaics)
 • 1 วัน มาตรฐาน ≥ l ผลการทดสอบ 3.52 ksc 7.8 ksc
 • 7 วัน มาตรฐาน ≥ l ผลการทดสอบ 10.55 ksc 11.7 ksc
 • 28 วัน มาตรฐาน ≥ l ผลการทดสอบ 10.55 ksc 14.7 ksc
 • 84 วัน มาตรฐาน ≥ l ผลการทดสอบ 10.55 ksc 14.2 ksc
การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำ ANSI 118.2 - 2012
 • กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tiles)
             -7 วัน มาตรฐาน ≥ 10.55 ksc l ผลการทดสอบ 16.7 ksc
 • กระเบื้องโมเสค ดูดซึมน้ำต่ำ (Porcelain mosaics)


Powered by MakeWebEasy.com